Adatvédelmi szabályzat

1. Adatvédelem áttekintés

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Ön személyes azonosítására alkalmas. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkat a jelen szöveg alatt felsorolt adatvédelmi szabályzatunkban találhat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatkezelést ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi szabályzat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket Ön egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Más adatokat automatikusan vagy az Ön beleegyezésével gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentes működését. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Az Ön joga, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Jogában áll továbbá panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Analíziseszközök és harmadik féltől származó eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési viselkedése statisztikailag kiértékelhető. Ez főként úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Ezekkel az elemzőprogramokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi szabályzatban találhatók.

2. Tárhely

A weboldalunk tartalmát az alábbi szolgáltatónál hosztoljuk:

Külső tárhely

Ez a weboldal külső tárhelyen van. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató(k) szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, a weboldalhoz való hozzáférés és egyéb, a weboldalon keresztül generált adatok.

A külső tárhelyszolgáltatás a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából történik (GDPR 6. cikk (1) bek. b. lit.) és az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bek. f. lit.). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Fogadó(k) csak a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben dolgozza(k) fel az Ön adatait, és ezen adatok tekintetében követi(k) utasításainkat.

A következő tárhelyszolgáltató(ka)t használjuk:

Web Labels Webdesign GmbH
Bahnhofstraße 7,

22941 Bargteheide

Megrendelések feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag az utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeljük

3. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

A weboldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Mutatjuk, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme a harmadik fél általi hozzáféréssel szemben nem lehetséges.

Megjegyzés az adatkezelőről

Az adatkezelő, aki ezen a weboldalon az adatkezelésért felelős:

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 (0) 4191 / 990 8998
Email: info@millisbaby.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.)

feldolgozásának célját és módját.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg konkrétabb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

Általános információk a weboldalon történő adatkezelés jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján kezeljük, amennyiben az adatok különleges kategóriáit a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezeljük. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján is történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a GDPR 25. cikk (1) bekezdése alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez van szükség, az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, az Ön adatait feldolgozzuk, ha ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatfeldolgozásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is sor kerülhet. A vonatkozó jogalapokról az egyes esetekben a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdéseiben találhatók információk.

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki.

Skincura GmbH
Adatvédelmi tisztviselő: Kristina Vock

Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 4191 990 8998
Email: info@millisbaby.com

Figyelem az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításra

Az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-s adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, elemzik és tartósan tárolják az Ön adatait amerikai szervereken. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Sok adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonásig elvégzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A visszavonás nem érinti a visszavonás jogszerűségét.

 

Az adatgyűjtés elleni tiltakozáshoz való jog különleges esetekben és a közvetlen üzletszerzéshez való jog (GDPR 21. cikk)

Ha az adatkezelés az Art. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR, ÖNNEK JOGA VAN AHHOZ, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT EBBEN AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLJA. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY A FELDOLGOZÁSNAK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKAI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA A FELDOLGOZÁS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, ÉRVÉNYESÍTÉSÉT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (TILTAKOZÁS AZ ART. 21 ABS. 1 GDPR).

ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA TILOS TEKINTETT, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KIZÁRÓLAG NEM HASZNÁLJUK KIZÁRÓLAG KÖZVETLEN HIRDETÉS CÉLJÁRA (a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti TILALKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem sérti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Ön jogosult arra, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatait egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az Ön jogosult arra, hogy a vonatkozó jogi rendelkezések keretein belül bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról, továbbá adott esetben az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez. Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzéséhez. A felülvizsgálat időtartamára joga van kérni, hogy személyes adatai feldolgozását korlátozzuk.
  • Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, akkor törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy védelmében történő felhasználásához szüksége van rájuk, akkor joga van kérni személyes adatai kezelésének korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha egy fizetős szerződés megkötése után kötelező az Ön fizetési adatait (pl. számlaszám a beszedési megbízáshoz) megadni nekünk, akkor ezekre az adatokra a fizetés feldolgozásához van szükség.

Az adatokra a fizetés feldolgozásához van szükség.

A szokásos fizetési módokon (Visa/MasterCard, beszedési megbízás) keresztül történő fizetési tranzakciók kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

A titkosított kommunikációval az Ön által hozzánk továbbított fizetési adatait harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Tiltakozunk az ellen, hogy a törvényes tájékoztatási kötelezettségünk keretében közzétett elérhetőségi adatokat kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldése céljából felhasználjuk. A weboldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése, például spam e-mailek küldése esetén.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Weboldalunk úgynevezett "sütiket" használ. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Az Ön eszközén vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolódnak. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngészője automatikusan nem törli őket.

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik féltől származó cégektől (úgynevezett harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakon (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos weboldalfunkciók nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés elemzésére vagy reklámcélokra használhatók.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (pl. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalap van megadva. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, hogy szolgáltatásait technikailag hibamentesen és optimalizáltan nyújthassa. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1) bek.); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy a cookie-k beállításáról tájékoztatva legyen, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekre vagy általában kizárhatja a cookie-k elfogadását, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozódhat.

Az, hogy mely sütiket és szolgáltatásokat használjuk ezen a weboldalon, ebben az adatvédelmi szabályzatban olvasható.

Egyetértés a Borlabs cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie hozzájárulási technológiát használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek a böngészőben történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezeket az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Németország (a továbbiakban: Borlabs).

A weboldalunkra való belépéskor az Ön böngészőjében egy Borlabs cookie kerül tárolásra, amelyben az Ön által adott hozzájárulás vagy annak visszavonása kerül tárolásra. Ezek az adatok nem kerülnek továbbításra a Borlabs Cookie szolgáltatójának.

A begyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy nem törli saját maga a Borlabs cookie-t, vagy amíg az adattárolás célja meg nem szűnik. A kötelező, jogszabályban előírt megőrzési időszakok nem változnak. A Borlabs Cookie által végzett adatkezeléssel kapcsolatos részletek a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon találhatók.

A Borlabs Cookie hozzájárulási technológiája a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és böngésző verziója
  • A használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép hosztneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ez az adat nincs összevonva más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján gyűjtjük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához - a szervernaplófájlokat ebből a célból kell rögzíteni.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megkeresést küld nekünk, a megkeresési űrlap adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása és utólagos kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Az adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön megkeresése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha azt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy a tárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen az adatmegőrzési időszakok - nem érintik.

E-mailben, telefonon vagy faxon történő megkeresés

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, akkor az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), a megkeresés feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Az adatok feldolgozására a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön megkeresése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha azt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

A kapcsolatfelvételi kéréseken keresztül hozzánk küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérelme feldolgozását követően). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - érintetlenül maradnak.

5. Elemzési eszközök és reklám

Google Tag Manager

A Google Tag Manager-t használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon követési vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat integráljunk a weboldalunkra. Maga a Google Tag Manager nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez független elemzéseket. Kizárólag a rajta keresztül integrált eszközök kezelésére és megjelenítésére szolgál. A Google Tag Manager azonban rögzíti az Ön IP-címét, amelyet a Google anyavállalatának, az Egyesült Államokban található Google-nak is továbbíthat.

A Google Tag Manager használata a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a különböző eszközök gyors és egyszerű integrálásához és kezeléséhez a weboldalán. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. A weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, mint például az oldalmegtekintések, a látogatás hossza, a használt operációs rendszerek és a felhasználó származási helye. Ezeket az adatokat a felhasználó végberendezéséhez rendelik hozzá. Nem rendelik felhasználói azonosítóhoz.

A Google Analytics segítségével többek között az egér- és görgetőmozgásokat, valamint a kattintásokat is rögzíthetjük. A Google Analytics különböző modellezési megközelítéseket is alkalmaz az összegyűjtött adatkészletek kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatelemzéshez.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják.

A szolgáltatás használata a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bek. értelmében az Ön hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngésző plugin letöltésével és telepítésével megakadályozhatja adatainak a Google általi gyűjtését és feldolgozását: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google adatvédelmi szabályzatában további információkat talál arról, hogy a Google Analytics hogyan kezeli a felhasználói adatokat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google jelek

A Google jeleit használjuk. Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a Google Analytics többek között rögzíti az Ön tartózkodási helyét, keresési előzményeit, YouTube előzményeit, valamint demográfiai adatokat (látogatói adatokat). Ezeket az adatokat a Google Signal segítségével személyre szabott hirdetésekhez használhatjuk fel. Ha Ön rendelkezik Google-fiókkal, a Google Signal látogatói adatait összekapcsoljuk az Ön Google-fiókjával, és személyre szabott reklámüzenetekhez használjuk fel. Az adatokat arra is felhasználjuk, hogy anonimizált statisztikákat állítsunk össze a felhasználóink felhasználói magatartásáról.

Megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozására szerződést kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használata során maradéktalanul teljesítjük a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

A Google Analytics használata során teljesítjük a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Google Analytics e-kereskedelmi mérés

Ez a weboldal a Google Analytics "e-kereskedelmi mérés" funkcióját használja. Az e-kereskedelmi mérés segítségével a weboldal üzemeltetője elemezni tudja a weboldal látogatóinak vásárlási magatartását, hogy javíthassa online marketingkampányait. Olyan információk kerülnek rögzítésre, mint a leadott megrendelések, a megrendelések átlagos értéke, a szállítási költségek és a termék megtekintésétől a vásárlásig eltelt idő. Ezeket az adatokat a Google egy tranzakciós azonosító alatt összegezheti, amelyet az adott felhasználóhoz vagy az eszközéhez rendelnek.

Hotjar

Ez a weboldal a Hotjar szolgáltatást használja. A szolgáltató a Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (Website: https://www.hotjar.com).

A Hotjar egy olyan eszköz, amely elemzi a felhasználói viselkedést ezen a weboldalon. A Hotjar többek között lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük az Ön egér- és görgetőmozgásait és kattintásait. A Hotjar azt is meg tudja határozni, hogy mennyi ideig marad az egérmutató egy adott helyen. A Hotjar ezeket az információkat úgynevezett hőtérképek létrehozásához használja, amelyek segítségével meghatározható, hogy a weboldal látogatói mely területeket részesítik előnyben.

Azt is meg tudjuk határozni, hogy mennyi ideig maradt egy oldalon, és mikor hagyta el azt. Azt is meg tudjuk határozni, hogy egy kapcsolatfelvételi űrlapon tett bejegyzéseit mikor törölték (úgynevezett konverziós tölcsérek).

A Hotjar ezen kívül arra is használható, hogy közvetlen visszajelzést kapjunk a weboldal látogatóitól. Ez a funkció a weboldal üzemeltetőjének webes kínálatának javítását szolgálja.

A Hotjar olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy az eszköz-ujjlenyomatok használata).

A hozzájárulás megszerzése esetén a fent említett szolgáltatás használata kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján és a TTDSG 25. §-án alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben a hozzájárulás nem történt meg, a szolgáltatás használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében.

Hotjar letiltása

Ha szeretné kikapcsolni a Hotjar által végzett adatgyűjtést, kattintson az alábbi linkre, és kövesse az ott található utasításokat: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Hotjar-t minden egyes böngésző vagy végberendezés esetében külön-külön kell kikapcsolni.

A Hotjarral és a gyűjtött adatokkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Hotjar adatvédelmi szabályzatát az alábbi linken: https://www.hotjar.com/privacy

Megrendelések feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a szolgáltatás kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

Google hirdetések

A weboldal üzemeltetője Google hirdetéseket használ. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorban vagy harmadik fél weboldalain, ha a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ír be a Google-be (kulcsszócélzás). Továbbá a Google-nál rendelkezésre álló felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök) alapján célzott hirdetések jeleníthetők meg (célcsoportcélzás). A weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat kvantitatív módon ki tudjuk értékelni, például annak elemzésével, hogy mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

.

Google Ads Remarketing

Ez a weboldal a Google Ads Remarketing funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Ads Remarketing segítségével az online ajánlatunkkal interakcióba lépő személyeket meghatározott célcsoportokhoz rendelhetjük annak érdekében, hogy a későbbiekben a Google hirdetési hálózatában érdeklődésalapú hirdetéseket jelenítsünk meg (remarketing vagy retargeting).

A Google Ads Remarketing segítségével létrehozott hirdetési célcsoportok emellett összekapcsolhatók a Google készülékközi funkcióival. Ily módon az Önhöz igazított, érdeklődés-alapú, személyre szabott reklámüzenetek, amelyeket az Ön korábbi használati és böngészési szokásai alapján az egyik végberendezésen (pl. mobiltelefon) az Ön egy másik végberendezésén (pl. táblagép vagy PC) is megjeleníthetők.

Ha rendelkezik Google-fiókkal, a következő linkre kattintva tiltakozhat a személyre szabott reklámok ellen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Bővebb információért és az adatvédelmi irányelvekért kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google konverziókövetés lehetővé teszi a Google és számunkra, hogy felismerjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Így például elemezni tudjuk, hogy weboldalunkon mely gombokra milyen gyakran kattintottak, és mely termékeket nézték meg vagy vásárolták meg különösen gyakran. Ezeket az információkat konverziós statisztikák készítéséhez használjuk fel. Megtudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információt, amellyel személyesen azonosítani tudnánk a felhasználót. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ az azonosításhoz.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bek. szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (korábban Facebook Pixel)

Ez a weboldal a Facebook/Meta látogatói akció pixelét használja a konverziók mérésére. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatok az USA-ba és más harmadik országokba is továbbításra kerülnek.

Ez lehetővé teszi a webhely látogatóinak viselkedésének nyomon követését, miután egy Facebook-hirdetésre kattintva a szolgáltató weboldalára irányították őket. Ez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések hatékonyságának értékelését statisztikai és piackutatási célokra, valamint a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálását.

A begyűjtött adatok számunkra, mint a weboldal üzemeltetője számára anonimak, nem tudunk következtetéseket levonni a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, hogy az adott felhasználói profilhoz kapcsolódni lehessen, és a Facebook a Facebook adathasználati szabályzatának (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) megfelelően felhasználhassa az adatokat saját reklámcéljaira. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket helyezzen el Facebook-oldalakon és a Facebookon kívül. Ezt az adatfelhasználást mi, mint a weboldal üzemeltetője nem tudjuk befolyásolni.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bek. szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A meta pixelben a fejlett megfeleltetési funkciót használjuk.

A fejlett párosítás lehetővé teszi számunkra, hogy a weboldalunkon keresztül gyűjtött, ügyfeleink és érdeklődőink különböző típusú adatait (pl. lakóhely, állam, irányítószám, hashelt e-mail címek, nevek, nem, születési dátum vagy telefonszám) továbbítsuk a Meta (Facebook) számára. Ez az aktiválás lehetővé teszi számunkra, hogy a Facebookon hirdetési kampányainkat még pontosabban az ajánlataink iránt érdeklődőkre szabjuk. Emellett a fokozott megfeleltetés javítja a weboldalon történő konverziók hozzárendelését és bővíti az Egyéni célcsoportokat.

Amennyiben a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk és továbbítunk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (GDPR 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebooknak történő továbbítására korlátozódik. A Facebook által a továbbítást követően végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A minket közösen terhelő kötelezettségeket a közös feldolgozásról szóló megállapodásban határoztuk meg. A megállapodás szövegét a következő címen találja meg https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás szerint mi vagyunk felelősek a Facebook eszköz használata során az adatvédelmi információk megadásáért, valamint az eszköz biztonságos, az adatvédelmi törvényeknek megfelelő megvalósításáért a weboldalunkon. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által feldolgozott adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, akkor kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

A "Custom Audiences" remarketing funkciót a hirdetések beállításaiban a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen alatt is kikapcsolhatja. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nincs Facebook-fiókja, akkor az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán deaktiválhatja a Facebook használat alapú hirdetését: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook konverziós API

A weboldalon integráltuk a Facebook Conversion API-t. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatok az USA-ba és más harmadik országokba is továbbításra kerülnek.

A Facebook konverziós API lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük a weboldal látogatóinak a weboldalunkkal való interakcióit, és továbbítsuk azokat a Facebooknak a Facebookon történő hirdetési teljesítmény javítása érdekében.

Ezért különösen a hozzáférés időpontja, a felkeresett weboldal, az Ön IP-címe és az Ön felhasználói ügynöke, valamint minden egyéb konkrét adat (pl. a megvásárolt termékek, a kosár értéke és a pénznem) kerül rögzítésre. A gyűjthető adatok teljes áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Amennyiben a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk és továbbítunk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország együttesen vagyunk felelősek az adatkezelésért (GDPR 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebooknak történő továbbítására korlátozódik. A Facebook által a továbbítást követően végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A minket közösen terhelő kötelezettségeket a közös feldolgozásról szóló megállapodásban határoztuk meg. A megállapodás szövegét a következő címen találja meg https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás szerint mi vagyunk felelősek a Facebook eszköz használata során az adatvédelmi információk megadásáért, valamint az eszköz biztonságos, az adatvédelmi törvényeknek megfelelő megvalósításáért a weboldalunkon. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által feldolgozott adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, akkor kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Megrendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a szolgáltatás kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

Facebook Custom Audiences

A Facebook egyéni célcsoportjait használjuk. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország.

Amikor meglátogatja vagy használja weboldalainkat és alkalmazásainkat, igénybe veszi ingyenes vagy fizetős ajánlatainkat, adatokat továbbít nekünk, vagy interakcióba lép vállalatunk Facebook-tartalmával, személyes adatait gyűjtjük. Ha Ön hozzájárulását adja a Facebook egyéni célcsoportjainak használatához, akkor ezeket az adatokat továbbítjuk a Facebooknak, amelyet a Facebook arra használhat, hogy megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg Önnek. Az Ön adatai célcsoportok (lookalike audience) meghatározására is felhasználhatók.

A Facebook feldolgozóként kezeli ezeket az adatokat. Részletek a Facebook felhasználói megállapodásában találhatók: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience és https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pinterest tag

Elhelyeztük a Pinterest taget ezen a weboldalon. A szolgáltató a Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország.

A Pinterest tag arra szolgál, hogy rögzítsen bizonyos műveleteket, amelyeket Ön a weboldalunkon végez. Az adatok ezután felhasználhatók arra, hogy érdeklődésalapú hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a weboldalunkon vagy a Pinterest tag hirdetési hálózat egy másik oldalán.

Ezért a Pinterest tag többek között egy tag azonosítót, az Ön tartózkodási helyét és a hivatkozó URL-címét gyűjti. Ezen kívül olyan akció-specifikus adatok is rögzíthetők, mint a megrendelés értéke, a megrendelés mennyisége, a megrendelés száma, a megvásárolt termékek kategóriája és a videónézettség.

A Pinterest Tag olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó oldalközi felismerését a felhasználói viselkedés elemzésére (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat).

A hozzájárulás megszerzése esetén a fent említett szolgáltatást kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben a hozzájárulás nem történt meg, a szolgáltatás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül felhasználásra; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a minél hatékonyabb marketingintézkedésekhez.

A Pinterest egy globálisan működő vállalat, ami azt jelenti, hogy az adatok az USA-ba is továbbításra kerülhetnek. A Pinterest szerint ez az adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

A Pinterest Tagről további információkat itt talál: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Megrendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag az utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeljük

6. Pluginok és eszközök

YouTube fokozott adatvédelemmel

Ez a weboldal a YouTube weboldalról származó videókat ágyaz be. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez az üzemmód azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a weboldal látogatóiról a videó megtekintése előtt. A YouTube-partnereknek történő adattovábbítást azonban nem feltétlenül zárja ki a kiterjesztett adatvédelmi mód. A YouTube például kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával, függetlenül attól, hogy megnézik-e a videót.

Mihelyt elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez közli a YouTube szerverrel, hogy melyik oldalainkat látogatta meg. Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy a böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube emellett különböző sütiket tárolhat az Ön eszközén, vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz-ujjlenyomat) használhat, miután Ön elindított egy videót. Ily módon a YouTube információkat szerezhet a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között a videostatisztikák rögzítésére, a felhasználóbarátság javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használják.

Egy YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási műveletek indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube használata online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatukat a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett Google Fonts-t használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.

A Google betűtípusokkal kapcsolatos további információkért lásd https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (helyi tárhely)

Ez az oldal a Font Awesome-t használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Font Awesome lokálisan van telepítve. Nincs kapcsolat a Fonticons, Inc. szervereivel.

A Font Awesome-ról további információkat a Font Awesome adatvédelmi szabályzatában talál: https://fontawesome.com/privacy.

7. E-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

A vásárlói és szerződéses adatok feldolgozása

Vevői és szerződéses személyes adatokat gyűjtünk, feldolgozunk és felhasználunk szerződéses kapcsolataink létesítéséhez, tartalmi rendezéséhez és módosításához. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve számlázási célokra. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Az összegyűjtött ügyféladatok a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését és a meglévő törvényes megőrzési határidők lejártát követően törlésre kerülnek. A törvényes megőrzési időszakokat ez nem érinti.

Adatátadás a szerződés megkötésekor az online áruházak, kiskereskedők és az áruk kiszállítása esetén

Amikor Ön árut rendel tőlünk, az Ön személyes adatait továbbítjuk a szállítással megbízott fuvarozó cégnek és a fizetés lebonyolításával megbízott fizetési szolgáltatónak. Csak azokat az adatokat adjuk ki, amelyekre az adott szolgáltatónak a feladata ellátásához szüksége van. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések érdekében. Ha Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint beleegyezését adta, akkor az Ön e-mail címét megadjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek, hogy az e-mailben tájékoztathassa Önt a megrendelésének szállítási státuszáról; hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Fizetési szolgáltatások

Harmadik féltől származó fizetési szolgáltatásokat integrálunk a weboldalunkon. Amikor Ön nálunk vásárol, az Ön fizetési adatait (pl. név, fizetési összeg, számlaadatok, hitelkártyaszám) a fizetési szolgáltató feldolgozza a fizetés feldolgozása céljából. Ezekre a tranzakciókra az adott szolgáltatók vonatkozó szerződéses és adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. A fizetési szolgáltatókat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján (szerződéses feldolgozás) és a zökkenőmentes, kényelmes és biztonságos fizetési folyamat érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vesszük igénybe. Amennyiben bizonyos tevékenységekhez az Ön hozzájárulását kérik, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja; a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

A weboldalon a következő fizetési szolgáltatásokat / fizetési szolgáltatókat használjuk:

PayPal

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban "PayPal").

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

A részleteket a PayPal adatvédelmi szabályzatában találja: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8. saját szolgáltatások

A pályázók adatainak kezelése

Megadjuk Önnek a lehetőséget, hogy jelentkezzen hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy online jelentkezési lapon). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat keretében gyűjtött személyes adatainak köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatait az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és minden egyéb jogszabályi rendelkezésnek megfelelően gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, és hogy adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés terjedelme és célja

Ha Ön elküldi nekünk jelentkezését, akkor a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, állásinterjúk során készített feljegyzések stb.) annyiban kezeljük, amennyiben ez szükséges a munkaviszony létesítéséről való döntéshez. Ennek jogalapja a német jog szerint a BDSG 26. §-a (munkaviszony kezdeményezése), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (általános szerződéskötés) és - amennyiben Ön beleegyezését adta - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül adjuk tovább azoknak a személyeknek, akik részt vesznek az Ön jelentkezésének feldolgozásában.

Sikeres pályázat esetén az Ön által megadott adatokat a BDSG 26. §-a és a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a munkaviszony megvalósítása céljából adatfeldolgozó rendszereinkben tároljuk.

Adatmegőrzési időszak

Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által megadott adatokat jogos érdekeink alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jelentkezési folyamat végétől (a pályázat elutasításától vagy visszavonásától) számított legfeljebb 6 hónapig megőrizzük. Ezt követően az adatokat töröljük, és a fizikai pályázati dokumentumokat megsemmisítjük. A megőrzés különösen jogvita esetén bizonyítékként szolgál. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), akkor csak akkor törlésre kerülnek, ha a további tárolás célja már nem áll fenn.

Hosszabb tárolásra akkor is sor kerülhet, ha Ön hozzájárulását adta (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törlést jogszabályi megőrzési kötelezettségek akadályozzák.

A pályázói körbe való felvétel

Ha nem teszünk Önnek állásajánlatot, lehetősége van arra, hogy csatlakozzon a jelentkezői körünkhöz. Ha felvesszük Önt, az Ön jelentkezésének minden dokumentumát és adatát átvezetjük a jelentkezői körbe, hogy megfelelő álláslehetőség esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.

A jelentkezői körbe való felvétel kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás megadása önkéntes és nem kapcsolódik a jelenlegi jelentkezési folyamathoz. Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ebben az esetben az adatok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a jelentkezői körből, feltéve, hogy nem állnak fenn jogszabályban előírt megőrzési okok.

A pályázói adatbázisból az adatokat legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított két éven belül visszavonhatatlanul töröljük.