Genel Hüküm ve Koşullar

I. Genel - Uygulama kapsamı

 1. Aşağıdaki GŞK, tüketiciler ve girişimciler tarafından mağazamız üzerinden verilen tüm siparişler için geçerlidir.
 2. Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetlerine atfedilebilecek amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Girişimci, hukuki bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini icra eden gerçek veya tüzel kişi ya da hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır
 3. .
 4. Girişimciler için aşağıdakiler geçerlidir: Girişimci çelişkili veya tamamlayıcı genel şartlar ve koşullar kullanırsa, bunların geçerliliği reddedilir; bunlar yalnızca açıkça kabul ettiğimiz takdirde sözleşmenin bir parçası haline gelir.
 5. Bu Genel Hüküm ve Koşullar, bir yandan Skincura GmbH ile diğer yandan tüketici veya girişimci olan müşteri arasındaki mevcut ve gelecekteki tüm yasal ilişkiler için geçerli olacaktır.
 6. Skincura GmbH'nin Genel Hüküm ve Koşulları münhasıran geçerli olacaktır. Müşterinin bu hüküm ve koşullarla çelişen veya bunlardan sapan hüküm ve koşulları, Skincura GmbH bunların geçerliliğini yazılı olarak açıkça kabul etmediği sürece tanınmayacaktır.
 7. Skincura ile müşteri arasında yapılan tüm anlaşmalar yazılı olarak kayıt altına alınacaktır. Sözlü teminat anlaşmaları mevcut değildir.
 8. Yasal hükümler uyarınca bu hüküm ve koşulların üzerinde ve üzerinde sahip olduğumuz haklar etkilenmeyecektir.

II. sözleşme ortakları, sözleşmenin kurulması ve düzeltme seçenekleri

 1. Satın alma sözleşmesi Skincura GmbH ile imzalanmıştır.
 2. Çevrimiçi mağazadaki ürünlerin sunumu yasal olarak bağlayıcı bir teklif değil, bağlayıcı olmayan bir çevrimiçi katalog teşkil eder.
 3. Ürünlerimizi başlangıçta herhangi bir yükümlülük altına girmeden alışveriş sepetine yerleştirebilir ve sipariş sürecinde bu amaçla sağlanan ve açıklanan düzeltme yardımcılarını kullanarak bağlayıcı siparişinizi göndermeden önce girişlerinizi istediğiniz zaman düzeltebilirsiniz. Sipariş düğmesine tıklayarak, alışveriş sepetinde bulunan ürünler için bağlayıcı bir sipariş vermiş olursunuz
 4. .
 5. Siparişinizin alındığına dair onay, sipariş gönderildikten sonra e-posta ile gönderilecektir. Siparişinizi, ayrı bir e-posta ile bir kabul beyanı göndererek veya malları üç gün içinde teslim ederek kabul ediyoruz
 6. .
 7. Biz açıkça itiraz etmesek bile, müşterinin satın alma hüküm ve koşulları bizi bağlamaz
 8. .
 9. Hesaplamalar, resimler, çizimler ve diğer belgelerin mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutarız. Bunlar üçüncü şahıslara aktarılamaz veya başka bir şekilde erişilebilir kılınamaz
 10. .

III. sözleşme dili, sözleşme metni saklama

 1. Sözleşmenin imzalanması için mevcut diller Almanca ve İngilizcedir.
 2. Sözleşme metnini sistemlerimizde saklıyoruz, ancak bunlar sizin erişiminize açık değildir.

IV. Teslimat ve teslim süreleri

 1. Teslimat süreleri yalnızca yazılı olarak kararlaştırılmışsa bağlayıcı olacaktır. Şüphe durumunda, sipariş onayında belirtilen teslimat süreleri geçerli olacaktır.
 2. Taraflar malların müşteri tarafından teslim alınacağı konusunda mutabık kalmadıkları sürece, son teslim tarihi sona erdiğinde teslimat kalemi fabrikadan çıkmış veya sevkiyata hazır olduğu bildirilmişse, son teslim tarihi yerine getirilmiş sayılır. Üretim sırasında öngörülemeyen, kaçınılmaz olaylar ve sorumlu olmadığımız diğer engeller, örneğin mücbir sebepler, kendi faaliyetlerimizdeki veya tedarikçilerimizin faaliyetlerindeki aksamalar, ithalat ve ihracat kısıtlamaları, vb. teslimat süresini engelin süresi kadar uzatmamıza izin verecektir. Kabulün gerçekleşmesi gerekiyorsa, kabul tarihi - kabulün gerekçeli olarak reddedilmesi durumu hariç - veya alternatif olarak kabul için hazır olunduğuna dair bildirim belirleyici olacaktır. Müşterinin kabulde temerrüde düşmesi veya diğer işbirliği yükümlülüklerini kusurlu bir şekilde ihlal etmesi halinde, ek masraflar da dahil olmak üzere bu konuda uğradığımız zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahip olacağız
 3. .
 4. Müşterimizin işbirliği yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya zamanında yerine getirmemesi durumunda gecikmeler bize ait olmayacaktır
 5. .

V. Fiyatlar ve ödeme

 1. Mağazamızda aşağıdaki ödeme yöntemleri mevcuttur:
  1. Fatura tutarını mağazada belirtilen ödeme seçeneklerini kullanarak ödeyebilirsiniz. Hesabınız sadece mallar gönderildikten sonra borçlandırılacaktır.
 2. Müşteri, mahsup hakkına ancak karşı talepleri yasal olarak tespit edilmiş, ihtilafsız veya tarafımızca tanınmışsa sahip olacaktır
 3. .

VI Unvanın korunması

 1. Teslimat sözleşmesinden doğan tüm alacakların tam ödemesi yapılana kadar teslim edilen ürünün mülkiyetini saklı tutarız. Müşteri tarafından sözleşmenin ihlal edilmesi, özellikle de ödemede temerrüde düşülmesi durumunda, satın alınan ürünü geri alma hakkına sahip olacağız.

Müşteri, ödemenin tamamı yapılana kadar satın alınan ürüne özenli davranmakla yükümlüdür; özellikle Müşteri, masrafları kendisine ait olmak üzere ürünü yangın, su hasarı ve hırsızlığa karşı ikame değeri üzerinden uygun şekilde sigortalamakla yükümlüdür.

 1. Müşteri, satın aldığı ürünü uygun şekilde saklamakla yükümlüdür. Dokunmamış kumaşlar gibi son derece hassas ürünlerin neme ve soğuğa tolerans göstermediğini ve depolama sırasında bu koşulların hariç tutulması gerektiğini açıkça belirtiyoruz.

VII Kusur ve iade talepleri

Mülk kusurları

  1. Girişimciler için: Diğer yasal hükümlere, özellikle de Alman Ticaret Kanunu (HGB) uyarınca kusurları bildirme yükümlülüğüne bakılmaksızın, Müşteri, malların kabulünden hemen sonra, en geç üç gün içinde bariz kusurları bildirmelidir. Şikayet metin şeklinde yapılmalıdır
  2. .
  3. Sorumlu olduğumuz kusurlar için, başlangıçta sadece ek performans sağlamakla yükümlü olacağız. Müşteri, müteakip ifanın başarısız olması durumunda sözleşme fiyatını düşürme veya sözleşmeden çekilme hakkını saklı tutar. Değiştirilen parçalar bizim mülkiyetimize geçecektir
  4. .
  5. Müşteri, gerekli gördüğümüz tüm müteakip iyileştirmeleri ve ikame teslimatları gerçekleştirmemiz için bize makul bir ek süre tanıyacaktır; aksi takdirde ortaya çıkan sonuçlar için sorumluluktan kurtuluruz.
  6. Şikayetin haklı olduğu kanıtlanırsa, onarım veya değiştirme teslimatının doğrudan masraflarını üstleniriz ve bundan biz sorumluyuz. Sadece önemsiz bir kusur varsa, müşteri sadece sözleşme fiyatında bir indirim hakkına sahip olacaktır.
   1. Özellikle aşağıdaki durumlarda hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir: Uygunsuz veya yanlış kullanım, uygunsuz depolama (nonwovenlar, diğer şeylerin yanı sıra nem ve soğuktan arındırılmış olarak depolanmalıdır), doğal aşınma ve yıpranma, yanlış veya ihmalkar kullanım, uygunsuz bakım, uygun olmayan işletim malzemeleri, kimyasal, elektrokimyasal, elektriksel veya fiziksel etkiler.
   2. Müşteri veya üçüncü bir taraf uygunsuz onarımlar yaparsa, ortaya çıkan sonuçlardan sorumlu olmayacağız. Aynı durum, teslimat kaleminde önceden onayımız alınmadan yapılan değişiklikler için de geçerlidir
   3. .
   4. Tüketiciler için: Eğer mallar bariz bir nakliye hasarı ile teslim edilirse, lütfen bu tür kusurları mümkün olan en kısa sürede teslimatçıya şikayet edin ve derhal bizimle iletişime geçin. Şikayette bulunmamanız veya bizimle iletişime geçmemeniz, yasal talepleriniz ve bunların uygulanması, özellikle de garanti haklarınız açısından hiçbir sonuç doğurmaz. Bununla birlikte, taşıyıcıya veya nakliye sigortası şirketine karşı kendi taleplerimizi ileri sürebilmemiz için bize yardımcı olacaksınız
   5. .

Hukuki kusurlar

   1. Eğer teslimat kaleminin kullanımı Almanya'da sınai mülkiyet haklarının veya telif haklarının ihlaline yol açarsa, masrafları bize ait olmak üzere, müşterinin teslimat kalemini kullanmaya devam etme hakkını temin edeceğiz veya teslimat kalemini müşteri için makul bir şekilde değiştireceğiz, böylece mülkiyet hakları ihlali artık mevcut olmayacaktır.
   2. Ayrıca, mülkiyet haklarının ilgili sahiplerinin tartışmasız ve yasal olarak belirlenmiş taleplerine karşı Alıcıyı tazmin edeceğiz.

Sınırlamalar statüsü

Müşterinin tüm garanti talepleri - yasal gerekçelere bakılmaksızın - 12 ay sonra sona erer.

VIII. Garanti ve teminatlar

Kusurlar için yasal sorumluluk geçerlidir. Geçerli olabilecek ek garantiler ve bunların kesin koşulları hakkında bilgi, ürünle birlikte ve çevrimiçi mağazadaki özel bilgi sayfalarında bulunabilir.

Müşteri hizmetleri: Soru, şikayet ve talepleriniz için müşteri hizmetlerimize hafta içi sabah 8:00 ile öğleden sonra 2:00 arasında +49 4191 990-8998 numaralı telefondan veya info@millisbaby.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Müşteri hizmetlerimiz, iş günlerinde sabah 8'den öğleden sonra 2'ye kadar +49 4191 990-8998 numaralı telefondan ve info@millisbaby.com adresinden e-posta yoluyla soru, şikayet ve talepler için kullanılabilir.

IX. Tedarikçinin sorumluluğu, sorumluluğun hariç tutulması

   1. Sözleşmenin imzalanmasından önce veya sonra tarafımızdan kusurlu olarak ihmal edilen ve/veya yanlış öneriler ve/veya tavsiyeler sonucunda veya sözleşmeden doğan diğer ikincil yükümlülüklerin kusurlu olarak ihlal edilmesi sonucunda teslimat kalemi Müşteri tarafından sözleşmeye uygun olarak kullanılamazsa, Müşterinin diğer taleplerinin hariç tutulması için aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır
   2. .
   3. Teslimat kaleminin kendisinde meydana gelmeyen hasarlar için, yasal nedenler ne olursa olsun, yalnızca biz sorumlu olacağız

a) Kasıt olması halinde,

b) mal sahibinin / yürütme organlarının veya üst düzey çalışanların ağır ihmali durumunda,

) Hayata, uzuvlara veya sağlığa kusurlu bir şekilde zarar verilmesi durumunda,

d) hileli bir şekilde gizlediğimiz kusurlar olması halinde,

e) Bir garanti vaadi kapsamında,

f) Teslimat kaleminde kusur olması durumunda, özel olarak kullanılan ürünlerde kişisel yaralanma veya maddi hasar için Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamında sorumluluk mevcut olduğu sürece.

X. Uyuşmazlıkların çözümü

Bir tüketici hakem heyeti nezdindeki uyuşmazlık çözüm işlemlerine katılmaya istekli veya yükümlü değiliz

   .

XI. Mülkiyet hakları

   1. Müşteri bunun için masrafları üstlenmiş olsa bile, tarafımızdan oluşturulan tasarımlar, çizimler, yazılımlar ve cihazlar üzerindeki sınai mülkiyet haklarına sahip olacağız.
   2. İzin verildiği ölçüde ve aksi kararlaştırılmadıkça, tarafımızdan tedarik edilen ürünlerin üçüncü tarafların sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemesini sağlamak için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Müşteri, bu tür ihlallerin farkına varırsa veya bu tür ihlallerden haberdar edilirse bizi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

XII Çeşitli

    1. Münhasıran Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması'nın uygulanması hariç tutulmuştur.
    2. İş ilişkisinin bir sonucu olarak müşterilerimizden aldığımız verileri Federal Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak işleme yetkisine sahibiz.
    3. Sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, kayıtlı ofisimiz ifa yeri olacaktır. Yargı yeri, kayıtlı ofisimizden sorumlu mahkeme olacaktır.
    1. Yukarıdaki hükümlerden herhangi birinin geçersiz olması veya bir boşluk içermesi halinde, bu durum kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Geçersiz hale gelen hükümler, amaçlanan fiili, ekonomik ve hukuki başarıya en yakın hükümlerle değiştirilecektir
    2. .
    3. Gelecekteki teslimatlar da dahil olmak üzere tüm teslimatlarımız yalnızca bu "Genel Hüküm ve Koşullar" temelinde yapılır. Müşterinin farklı hüküm ve koşullarının veya satın alma hüküm ve koşullarının iletilmesi işbu belge ile açıkça reddedilmektedir. Bunlar, teslim alındıktan sonra tekrar açıkça itiraz etmesek bile tarafımızdan tanınmayacaktır. Müşterinin kendi ticari şart ve koşullarında benzer bir madde olması durumunda, işlem en geç mallarımızın müşteri tarafından kabul edilmesiyle birlikte bizim sözleşme şart ve koşullarımıza göre sonuçlandırılmış sayılacaktır. Bu hüküm ve koşullar temelinde akdedilen bir sözleşme, münferit durumlarda özel olarak kararlaştırılmamış olsalar bile, müşteriyle akdedilen tüm diğer sözleşmeler için de geçerli olacaktır. Hüküm ve koşullarımızdan sapmalar, müşteriyle ayrı bir yazılı sapma anlaşması yapılmasını gerektirir

Bu işlem için sözleşmede yapılan sözlü değişiklikler geçersizdir. Bu durum, üzerinde mutabık kalınan resmi gerekliliklerde yapılan değişiklikler için de geçerlidir. Çalışanlarımız, açıkça belirttiğimiz iş şartlarımızdan ve koşullarımızdan sapmaları sözlü olarak kabul etme yetkisine sahip değildir.

XIII Korona maddesi

Korona pandemisi ile bağlantılı resmi önlemler nedeniyle malların üretiminin gerçekleşememesi veya zamanında gerçekleşememesi nedeniyle teslimatta meydana gelen gecikmeler, Müşteri tarafından gecikme nedeniyle herhangi bir hak talebine yol açmayacaktır.

Ağustos 2022 itibariyle

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
D-24568 Kaltenkirchen