Gizlilik Politikası

1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü veridir. Veri koruma konusunda ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen gizlilik politikamızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu gizlilik politikasındaki "Denetleyici hakkında bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Bazı veriler, web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Bu ve veri koruma konusundaki diğer sorularınızla ilgili olarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf sağlayıcıların araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde tarama davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

2. barındırma

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcı ile barındırıyoruz:

Harici barındırma

Bu web sitesi harici olarak barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, barındırıcı(lar)ın sunucularında saklanır. Bu, IP adreslerini, iletişim taleplerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim bilgilerini, isimleri, web sitesi erişimini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir.

Harici barındırma, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) gerçekleştirilir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a GDPR ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay her zaman iptal edilebilir.

Host(lar)ımız verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecek ve bu verilerle ilgili talimatlarımıza uyacaktır

.

Aşağıdaki ana bilgisayar(lar)ı kullanıyoruz:

Web Labels Webdesign GmbH
Bahnhofstraße 7,
22941 Bargteheide

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir veri işleme sözleşmesi (DPA) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlenmesini sağlayan veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir

.

3. Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruması

Bu web sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alıyoruz

.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklamaktadır

.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıklarına tabi olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir

.

Kontrolör hakkında not

Bu web sitesindeki veri işlemeden sorumlu kontrolör:

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 (0) 4191 / 990 8998
E-posta: info@millisbaby.com

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.)

işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, verilerin işlenme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamındaki saklama süreleri); ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler artık geçerli olmadığında gerçekleşecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi GDPR Madde 6 paragraf 1 litre a veya GDPR Madde 9 paragraf 1 uyarınca özel veri kategorileri işlendiği sürece GDPR Madde 9 paragraf 2 litre a temelinde işleriz. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca GDPR Madde 49 paragraf 1 lit. a temelinde gerçekleştirilir. Çerezlerin depolanmasına veya son cihazınızdaki bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca GDPR'nin 25 (1) maddesi temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmeyi yerine getirmek veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse, verilerinizi GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde işleriz. Ayrıca, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. c temelinde yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olması halinde verilerinizi işleriz. Veri işleme, GDPR Madde 6 paragraf 1 litre f uyarınca meşru menfaatimiz temelinde de gerçekleştirilebilir. Her bir durumda ilgili yasal dayanaklara ilişkin bilgiler, bu gizlilik politikasının aşağıdaki paragraflarında verilmiştir.

Veri Koruma Görevlisi

Bir veri koruma görevlisi atadık.

Skincura GmbH
Veri Koruma Görevlisi: Kristina Vock
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 4191 990 8998
E-posta: info@millisbaby.com

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

ABD'de veya veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan diğer üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar aktifse, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB'dekiyle karşılaştırılabilir bir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür ve siz veri sahibi olarak buna karşı yasal işlem başlatamazsınız. Bu nedenle, ABD makamlarının (örneğin gizli servisler) verilerinizi gözetleme amacıyla işleyebileceği, analiz edebileceği ve ABD sunucularında kalıcı olarak saklayabileceği göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur

.

Veri işleme izninizin geri çekilmesi

Birçok veri işleme işlemi sadece sizin açık rızanız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

VERİ İŞLEME ESAS ALINIRSA MADDE 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F GDPR'YE DAYANIYORSA, ÖZEL DURUMUNUZLA İLGİLİ GEREKÇELERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN OLUŞTURULMASINA, UYGULANMASINA VEYA SAVUNULMASINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE (MADDE 21 ABS. 21 ABS. 1 GDPR).

kişisel verileriniz doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, bu tür pazarlama amacıyla sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; BU DURUM, SÖZ KONUSU DOĞRUDAN PAZARLAMA ILE ILGILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, KİŞİSEL VERİLERİNİZ KESİNLİKLE ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GDPR 21(2) MADDESİ UYARINCA İTİRAZ)

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GVKY'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmez

.

Veri taşınabilirliği hakkı

Rızanıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta verilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

Bilgi, düzeltme ve silme

Saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcıları ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve varsa, geçerli yasal hükümler çerçevesinde istediğiniz zaman bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Bu ve kişisel veriler konusundaki diğer sorularınızla ilgili olarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Bizim tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmişse, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal taleplerin uygulanması, savunulması veya ileri sürülmesi için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • GVKY Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanmasının yanı sıra - yalnızca sizin rızanızla veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için, bu site SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz

.

Bu web sitesinde şifreli ödeme işlemleri

Ücretli bir sözleşmenin imzalanmasından sonra bize ödeme verilerinizi (örneğin, otomatik ödeme yetkilendirmesi için hesap numarası) sağlama yükümlülüğü varsa, bu veriler ödeme işlemleri için gereklidir.

Olağan ödeme yöntemleriyle (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) yapılan ödeme işlemleri yalnızca şifrelenmiş bir SSL veya TLS bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

Şifreli iletişim sayesinde bize ilettiğiniz ödeme bilgileriniz üçüncü şahıslar tarafından okunamaz

.

Reklam e-postalarına itiraz

Bu vesileyle, yasal bildirim sağlama görevimizin bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyalleri göndermek amacıyla kullanılmasına itiraz ediyoruz. Bu web sitesinin operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

Çerezler

Web sitemizde "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler küçük veri paketleridir ve son cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Cihazınızda ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanırlar. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar son cihazınızda saklanmaya devam eder

.

Çerezler bizden (birinci taraf çerezleri) veya üçüncü taraf şirketlerden (üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılır) kaynaklanabilir. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf şirketlerden gelen belirli hizmetlerin web sitelerine entegre edilmesini sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını analiz etmek veya reklam amacıyla kullanılabilir

.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örn. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler), başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin ve benzer tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edilmişse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleştirilir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a ve TTDSG Madde 25 Paragraf 1); onay her zaman iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Bu web sitesinde hangi çerezlerin ve hizmetlerin kullanıldığını bu gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

Borlabs Çerezi ile Onay

Web sitemiz, tarayıcınızda belirli çerezlerin depolanmasına veya belirli teknolojilerin kullanımına ilişkin onayınızı almak ve bunları veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Borlabs Çerez onayı teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Almanya'dır (bundan sonra Borlabs olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, tarayıcınızda verdiğiniz onayın veya bu onayın iptalinin saklandığı bir Borlabs çerezi saklanır. Bu veriler Borlabs Çerezi sağlayıcısına aktarılmaz

Toplanan veriler, siz bizden silmemizi veya Borlabs çerezini kendiniz silmemizi isteyene kadar veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar saklanacaktır. Zorunlu yasal saklama süreleri bundan etkilenmez. Borlabs Çerezi tarafından veri işlemeye ilişkin ayrıntılar https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ adresinde bulunabilir.

Borlabs çerez onayı teknolojisi, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. c'dir.

Sunucu günlük dosyaları

Web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Referrer URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmemiştir.

Bu veriler GDPR Madde 6(1)(f) temelinde toplanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız görüntülenmesi ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir - sunucu günlük dosyaları bu amaçla kaydedilmelidir.

İletişim formu

Bize iletişim formu aracılığıyla soru gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayacağız

Bu veriler, sorunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. b temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) veya talep edilmişse onayınıza (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a) dayanmaktadır; onay her zaman iptal edilebilir.

İletişim formunda sağladığınız verileri, siz silinmesini talep edene, saklanması için onayınızı iptal edene veya saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebinizi yerine getirdikten sonra) saklayacağız. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmez.

E-posta, telefon veya faks yoluyla sorgulama

E-posta, telefon veya faks yoluyla bizimle iletişime geçerseniz, talebinizi işleme koymak amacıyla, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (ad, talep) dahil olmak üzere talebinizi saklayacak ve işleyeceğiz. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayacağız

.

Bu veriler, sorunuzun bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması durumunda GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) veya talep edilmişse onayınıza (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a) dayanmaktadır; onay her zaman iptal edilebilir.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi isteyene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmez.

5. analiz araçları ve reklam

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Tag Manager, izleme veya istatistik araçlarını ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemizi sağlayan bir araçtır. Google Etiket Yöneticisinin kendisi herhangi bir kullanıcı profili oluşturmaz, herhangi bir çerez saklamaz ve bağımsız analizler gerçekleştirmez. Yalnızca kendisi aracılığıyla entegre edilen araçları yönetmek ve görüntülemek için kullanılır. Ancak, Google Etiket Yöneticisi IP adresinizi kaydeder ve bu adres Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de iletilebilir.

Google Tag Manager, GDPR Madde 6(1)(f) temelinde kullanılmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve kolay entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay her zaman iptal edilebilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, sayfa görüntülemeleri, ziyaret süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kaynağı gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler kullanıcının son cihazına atanır. Bir kullanıcı kimliğine atanmaz.

Google Analytics'i diğer şeylerin yanı sıra fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydetmek için de kullanabiliriz. Google Analytics ayrıca toplanan veri setlerini desteklemek için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizi için makine öğrenimi teknolojilerini kullanır

.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google sinyalleri

Google sinyallerini kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Google Analytics diğer şeylerin yanı sıra konumunuzu, arama geçmişinizi ve YouTube geçmişinizi ve ayrıca demografik verileri (ziyaretçi verileri) kaydeder. Bu veriler, Google Signal yardımıyla kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullanılabilir. Bir Google hesabınız varsa, Google Signal'den gelen ziyaretçi verileri Google hesabınıza bağlanır ve kişiselleştirilmiş reklam mesajları için kullanılır. Veriler ayrıca kullanıcılarımızın kullanıcı davranışları hakkında anonim istatistikler derlemek için de kullanılır.

Sipariş işleme

Sipariş işleme için Google ile bir sözleşme imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.

Google Analytics e-ticaret ölçümü

Bu web sitesi Google Analytics'in "e-ticaret ölçümü" işlevini kullanır. E-ticaret ölçümü sayesinde web sitesi operatörü, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını iyileştirmek için web sitesi ziyaretçilerinin satın alma davranışlarını analiz edebilir. Verilen siparişler, ortalama sipariş değerleri, nakliye masrafları ve bir ürünün görüntülenmesinden satın alınmasına kadar geçen süre gibi bilgiler kaydedilir. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir işlem kimliği altında özetlenebilir

.

Hotjar

Bu web sitesi Hotjar kullanmaktadır. Sağlayıcı Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Avrupa (Web sitesi: https://www.hotjar.com).

Hotjar, bu web sitesindeki kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Hotjar, diğer şeylerin yanı sıra fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydetmemizi sağlar. Hotjar ayrıca fare imlecini belirli bir yerde ne kadar süre tuttuğunuzu da belirleyebilir. Hotjar bu bilgileri, web sitesi ziyaretçileri tarafından hangi web sitesi alanlarının tercih edildiğini belirlemek için kullanılabilecek ısı haritaları oluşturmak için kullanır.

Bir sayfada ne kadar kaldığınızı ve sayfadan ne zaman ayrıldığınızı da belirleyebiliriz. Ayrıca bir iletişim formundaki girişlerinizi hangi noktada iptal ettiğinizi de belirleyebiliriz (dönüşüm hunileri olarak adlandırılır).

Ayrıca, Hotjar web sitesi ziyaretçilerinden doğrudan geri bildirim almak için kullanılabilir. Bu işlev, web sitesi operatörünün web tekliflerini geliştirmeye hizmet eder.

Hotjar, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi kullanımı).

Rıza alındığı sürece, yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a GDPR ve § 25 TTDSG'ye dayanmaktadır. Onay her zaman iptal edilebilir. Onay alınmamışsa, bu hizmet GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde kullanılır; web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir menfaate sahiptir

.

Hotjar'ı devre dışı bırakma

Hotjar tarafından veri toplanmasını devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve buradaki talimatları izleyin: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Lütfen Hotjar'ın her tarayıcı veya son cihaz için ayrı ayrı devre dışı bırakılması gerektiğini unutmayın.

Hotjar ve toplanan veriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıdan Hotjar'ın gizlilik politikasına bakın: https://www.hotjar.com/privacy

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir veri işleme sözleşmesi (DPA) imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve hizmetin web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlar.

Google Reklamları

Web sitesi operatörü Google Ads kullanmaktadır. Google Ads, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

Google Ads, kullanıcı Google'a belirli arama terimlerini girdiğinde (anahtar kelime hedefleme) Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklam göstermemize olanak tanır. Ayrıca, Google'da bulunan kullanıcı verilerine (örn. konum verileri ve ilgi alanları) dayalı olarak hedefli reklamlar görüntülenebilir (hedef grup hedefleme). Web sitesi operatörü olarak, örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın görüntülenmesine yol açtığını ve kaç reklamın ilgili tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri niceliksel olarak değerlendirebiliriz.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Yeniden Pazarlama

Bu web sitesi Google Ads Remarketing işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Ads Remarketing ile, çevrimiçi teklifimizle etkileşime giren kişileri, daha sonra Google reklam ağında ilgi alanına dayalı reklamlar (yeniden pazarlama veya yeniden hedefleme) görüntülemek için belirli hedef gruplara atayabiliriz.

Ayrıca, Google Ads Remarketing ile oluşturulan reklam hedef grupları Google'ın cihazlar arası işlevlerine bağlanabilir. Bu şekilde, bir uç cihazdaki (örneğin cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza bağlı olarak size uyarlanmış ilgi alanına dayalı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları, başka bir uç cihazınızda (örneğin tablet veya PC) da görüntülenebilir.

Bir Google hesabınız varsa, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kişiselleştirilmiş reklamlara itiraz edebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay her zaman iptal edilebilir.

Daha fazla bilgi ve gizlilik politikası için lütfen Google'ın şu adresteki gizlilik politikasına bakın: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesinde Google Dönüşüm İzleme kullanılmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google dönüşüm izleme, Google'ın ve bizim, kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlamamızı sağlar. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelerin ne sıklıkla tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sıklıkla görüntülendiğini veya satın alındığını analiz edebiliriz. Bu bilgiler dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi eylemleri gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google, tanımlama amacıyla çerezleri veya benzer tanıma teknolojilerini kullanır.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay her zaman iptal edilebilir.

Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın gizlilik politikasına bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (eski adıyla Facebook Pixel)

Bu web sitesi, dönüşümleri ölçmek için Facebook/Meta'nın ziyaretçi eylem pikselini kullanmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır

.

Bu, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra site ziyaretçilerinin davranışlarının izlenmesine olanak tanır. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilmesine ve gelecekteki reklam önlemlerinin optimize edilmesine olanak tanır.

Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir; kullanıcıların kimliği hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Ancak, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiline bir bağlantı mümkündür ve Facebook, Facebook Veri Kullanım Politikası (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) uyarınca verileri kendi reklam amaçları için kullanabilir. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarına ve Facebook dışına reklam yerleştirmesini sağlar. Verilerin bu kullanımı, web sitesi operatörü olarak bizim tarafımızdan etkilenemez

.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay her zaman iptal edilebilir.

Meta piksel içinde gelişmiş eşleştirme işlevini kullanıyoruz

.

Gelişmiş eşleştirme, müşterilerimizin ve ilgili tarafların web sitemiz aracılığıyla topladığımız çeşitli veri türlerini (örneğin ikamet yeri, eyalet, posta kodu, karma e-posta adresleri, isimler, cinsiyet, doğum tarihi veya telefon numarası) Meta'ya (Facebook) iletmemizi sağlar. Bu aktivasyon, Facebook'taki reklam kampanyalarımızı tekliflerimizle ilgilenen kişilere daha da hassas bir şekilde uyarlamamızı sağlar. Buna ek olarak, gelişmiş eşleştirme web sitesi dönüşümlerinin ilişkilendirilmesini iyileştirir ve Özel Kitleleri genişletir

.

Burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook'a iletildiği sürece, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (GDPR Madde 26). Ortak sorumluluk sadece verilerin toplanması ve Facebook'a aktarılması ile sınırlıdır. Aktarımdan sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işleme ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortaklaşa üzerimize düşen yükümlülükler, ortak işlemeye ilişkin bir anlaşmada belirlenmiştir. Sözleşme metnini şu adreste bulabilirsiniz https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi haklarını (örneğin bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletebilirsiniz. Veri sahibi haklarınızı bize iletirseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Gizliliğinizi koruma hakkında daha fazla bilgiyi Facebook'un gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

.

Ayrıca https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen altındaki reklam ayarlarında "Özel Kitleler" yeniden pazarlama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için Facebook'ta oturum açmış olmanız gerekir

Facebook hesabınız yoksa, Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği'nin web sitesinde Facebook'tan kullanıma dayalı reklamları devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Conversion API

Bu web sitesine Facebook Conversion API'yi entegre ettik. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır

.

Facebook Conversion API, web sitesi ziyaretçisinin web sitemizle olan etkileşimlerini kaydetmemizi ve Facebook'taki reklam performansını iyileştirmek için bunları Facebook'a aktarmamızı sağlar

.

Bu amaçla, özellikle erişim zamanı, erişilen web sitesi, IP adresiniz ve kullanıcı aracınızın yanı sıra diğer özel veriler (örneğin satın alınan ürünler, alışveriş sepetinin değeri ve para birimi) kaydedilir. Toplanabilecek verilerin tam bir özetini burada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay her zaman iptal edilebilir.

Burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook'a iletildiği sürece, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (GDPR Madde 26). Ortak sorumluluk sadece verilerin toplanması ve Facebook'a aktarılması ile sınırlıdır. Aktarımdan sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işleme ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak üzerimize düşen yükümlülükler, ortak işlemeye ilişkin bir anlaşmada belirlenmiştir. Sözleşme metnini şu adreste bulabilirsiniz https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi haklarını (örneğin bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletebilirsiniz. Veri sahibi haklarınızı bize iletirseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Gizliliğinizi koruma hakkında daha fazla bilgiyi Facebook'un gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir veri işleme sözleşmesi (DPA) imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve hizmetin web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlar.

Facebook Özel Hedef Kitleleri

Facebook Custom Audiences kullanıyoruz. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır.

Web sitelerimizi ve uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, ücretsiz veya ücretli tekliflerimizden yararlandığınızda, bize veri ilettiğinizde veya şirketimizin Facebook içeriğiyle etkileşimde bulunduğunuzda kişisel verilerinizi toplarız. Facebook Özel Hedef Kitlelerini kullanmak için bize izin verirseniz, bu verileri Facebook'a iletiriz ve Facebook bu verileri size uygun reklamları göstermek için kullanabilir. Verileriniz ayrıca hedef grupları (benzer kitleler) tanımlamak için de kullanılabilir

.

Facebook bu verileri işleyicimiz olarak işler. Ayrıntılar Facebook'un kullanıcı sözleşmesinde bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience ve https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pinterest etiketi

Bu web sitesine Pinterest etiketini entegre ettik. Sağlayıcı Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Pinterest Tag, web sitemizde gerçekleştirdiğiniz belirli eylemleri kaydetmek için kullanılır. Bu veriler daha sonra size web sitemizde veya Pinterest etiket reklam ağının başka bir sayfasında ilgi alanına dayalı reklamlar göstermek için kullanılabilir

.

Bu amaçla Pinterest etiketi, diğer şeylerin yanı sıra bir etiket kimliği, konumunuz ve yönlendiren URL'yi toplar. Ayrıca sipariş değeri, sipariş miktarı, sipariş numarası, satın alınan ürünlerin kategorisi ve video görüntülemeleri gibi eyleme özgü veriler de kaydedilebilir

.

Pinterest Tag, kullanıcı davranışını analiz etmek için kullanıcının sayfalar arası tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi).

Onay alındığı sürece, yukarıda belirtilen hizmet yalnızca Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR ve § 25 TTDSG temelinde kullanılır. Onay her zaman iptal edilebilir. Onay alınmadıysa, bu hizmet GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde kullanılır; web sitesi operatörü, mümkün olduğunca etkili pazarlama önlemlerinde meşru bir menfaate sahiptir.

Pinterest küresel olarak aktif bir şirkettir, bu da verilerin ABD'ye de aktarılabileceği anlamına gelir. Pinterest'e göre, bu veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Pinterest Tag hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir veri işleme sözleşmesi (DPA) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlenmesini sağlayan veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir

.

6. Eklentiler ve araçlar

Geliştirilmiş veri korumalı YouTube

Bu web sitesi YouTube web sitesinden videolar yerleştirmektedir. Sayfaların operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre bu mod, YouTube'un bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında videoyu izlemeden önce herhangi bir bilgi depolamadığı anlamına gelir. Bununla birlikte, verilerin YouTube ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. Örneğin YouTube, bir video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak Google DoubleClick ağıyla bağlantı kurar

.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlatır başlatmaz, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi söyler. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasına izin vermiş olursunuz. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca YouTube, bir videoyu başlattıktan sonra cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya benzer tanıma teknolojilerini (örn. cihaz parmak izi) kullanabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini kaydetmek, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Bir YouTube videosunun başlamasından sonra, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube'un kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması içindir. Bu, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. İlgili bir onay talep edilmişse, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece, işleme yalnızca GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman iptal edilebilir.

YouTube'da veri koruma hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki gizlilik politikasına bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (yerel barındırma)

Bu site, yazı tiplerinin düzgün görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan Google Yazı Tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bağlantı yoktur.

Google Fonts hakkında daha fazla bilgi için https://developers.google.com/fonts/faq adresine ve Google'ın gizlilik politikasına bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (yerel barındırma)

Bu site, yazı tiplerinin düzgün görüntülenmesi için Font Awesome kullanmaktadır. Font Awesome yerel olarak yüklenir. Fonticons, Inc. sunucularına bağlantı yoktur.

Font Awesome hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki Font Awesome gizlilik politikasına bakın: https://fontawesome.com/privacy.

7. e-Ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Müşteri ve sözleşme verilerinin işlenmesi

Sözleşme ilişkilerimizi kurmak, içeriğini düzenlemek ve değiştirmek için kişisel müşteri ve sözleşme verilerini toplar, işler ve kullanırız. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasını sağlamak veya faturalandırma amaçları için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bunun yasal dayanağı GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden ve mevcut yasal saklama sürelerinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmez.

Online mağazalar, perakendeciler ve mal sevkiyatı için sözleşmenin imzalanması üzerine veri aktarımı

Bizden mal sipariş ettiğinizde, kişisel verilerinizi teslimatla görevlendirilen nakliye şirketine ve ödemeyi işlemek için görevlendirilen ödeme hizmeti sağlayıcısına iletiriz. Yalnızca ilgili hizmet sağlayıcısının görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu veriler ifşa edilecektir. Bunun yasal dayanağı, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b'dir. GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a uyarınca onay verdiyseniz, siparişinizin gönderim durumu hakkında sizi e-posta ile bilgilendirebilmesi için e-posta adresinizi teslimatla görevlendirilen nakliye şirketine vereceğiz; onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Ödeme hizmetleri

Üçüncü taraf şirketlerin ödeme hizmetlerini web sitemize entegre ediyoruz. Bizden bir satın alma işlemi yaptığınızda, ödeme bilgileriniz (örn. ad, ödeme tutarı, hesap bilgileri, kredi kartı numarası) ödeme işlemi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından işlenir. Bu işlemler için ilgili sağlayıcıların ilgili sözleşme ve veri koruma hükümleri geçerlidir. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b (sözleşme işleme) ve sorunsuz, rahat ve güvenli bir ödeme süreci (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f) temelinde kullanılır. Belirli eylemler için onayınız talep edildiği sürece, GDPR Madde 6 paragraf 1 litre a veri işleme için yasal dayanaktır; onay gelecek için herhangi bir zamanda iptal edilebilir

.

Bu web sitesinde aşağıdaki ödeme hizmetlerini / ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullanıyoruz:

PayPal

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg'dur (bundan böyle "PayPal" olarak anılacaktır).

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Ayrıntılı bilgi için lütfen PayPal'ın gizlilik politikasına bakın: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8. kendi hizmetleri

Başvuru sahibi verilerinin işlenmesi

Size bize başvurma fırsatı sunuyoruz (örneğin e-posta, posta veya çevrimiçi başvuru formu ile). Aşağıda, başvuru sürecinin bir parçası olarak toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Verilerinizin yürürlükteki veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak toplanacağını, işleneceğini ve kullanılacağını ve verilerinizin kesinlikle gizli tutulacağını garanti ederiz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı

Bize bir başvuru gönderirseniz, ilgili kişisel verilerinizi (örneğin iletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri sırasında alınan notlar vb. Bunun yasal dayanağı Alman hukukuna göre BDSG Madde 26 (iş ilişkisinin başlatılması), GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b (genel sözleşme başlatma) ve - onay verdiyseniz - GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a'dır. Onay her zaman iptal edilebilir. Kişisel verileriniz şirketimiz içinde yalnızca başvurunuzun işlenmesiyle ilgili kişilere aktarılacaktır

.

Başvurunun başarılı olması halinde, tarafınızdan gönderilen veriler, istihdam ilişkisinin uygulanması amacıyla Madde 26 BDSG ve Madde 6 paragraf 1 lit. b GDPR temelinde veri işleme sistemlerimizde saklanacaktır.

Veri saklama süresi

Size bir iş teklifi yapamazsak, bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz, meşru menfaatlerimize dayanarak (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) sunduğunuz verileri başvuru sürecinin sona ermesinden (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi) itibaren 6 aya kadar saklama hakkımızı saklı tutarız. Daha sonra veriler silinecek ve fiziksel başvuru belgeleri imha edilecektir. Verilerin saklanması özellikle yasal bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılır. Verilerin 6 aylık süre dolduktan sonra gerekli olacağı açıksa (örneğin, yaklaşan veya bekleyen bir yasal ihtilaf nedeniyle), yalnızca daha fazla saklama amacı artık geçerli olmadığında silinecektir.

Rızanızı verdiyseniz (Madde 6 paragraf 1 lit. a GDPR) veya yasal saklama yükümlülükleri silinmeyi engelliyorsa daha uzun süreli saklama da gerçekleşebilir.

Başvuru havuzuna dahil olma

Size bir iş teklifi yapmazsak, başvuru havuzumuza katılma fırsatınız olabilir. Kabul edilmeniz halinde, başvurunuzdaki tüm belge ve bilgiler başvuru havuzuna aktarılacak, böylece uygun boş pozisyonlar olması halinde sizinle iletişime geçebileceğiz

.

Başvuru havuzuna dahil edilmeniz yalnızca açık rızanıza dayanmaktadır (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a). Onay vermek isteğe bağlıdır ve mevcut başvuru süreciyle ilgili değildir. Veri sahibi rızasını istediği zaman iptal edebilir. Bu durumda, yasal saklama nedenleri olmadığı sürece veriler başvuru havuzundan geri alınamaz bir şekilde silinecektir.

Başvuru havuzundaki veriler, onay verildikten sonra en geç iki yıl içinde geri alınamaz şekilde silinecektir

.