Angrerett

Forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken kan tilskrives vedkommendes kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet.

Avbestillingsregler

Avbestillingsrett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Avbestillingsfristen er fjorten dager.

Annulleringsfristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart du har oppgitt, som ikke er transportøren, har tatt varene i besittelse, forutsatt at du har bestilt en eller flere varer som en del av en enkelt bestilling og disse er eller vil bli levert samlet, eller den dagen du eller en tredjepart du har oppgitt, som ikke er transportøren, har tatt de siste varene i besittelse. hvis du har bestilt flere varer som en del av en enkelt bestilling og disse leveres separat, eller hvor du eller en tredjepart som er navngitt av deg, som ikke er transportør, har overtatt den siste delleveransen eller det siste stykket, hvis du har bestilt varer som leveres i flere delleveranser eller stykker, eller hvor du eller en tredjepart som er navngitt av deg, som ikke er transportør, har overtatt de første varene, hvis du har inngått en avtale om regelmessig levering av varer over en bestemt tidsperiode.

 


For å benytte deg av angreretten må du informere oss (Skincura GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 14, D-24568 Kaltenkirchen, Deutschland, Telefonnummer: +49 (0) 4191 990 8998, E-Mail-Adresse: info@millisbaby.com) om din beslutning om å kansellere denne avtalen i form av en klar melding (f.eks. brev sendt per post eller e-post). Du kan bruke det vedlagte eksempelet på angrerettskjema til dette formålet, men det er ikke obligatorisk.
For å overholde angrerettsfristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten før angrerettsfristen er utløpt.


Konsekvenser av angreretten

Konsekvenser av angreretten
Hvis du angrer på denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den rimeligste typen standardlevering som vi tilbyr), uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å angrer på denne avtalen. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke det samme betalingsmiddelet som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke i noe tilfelle bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen.
Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake.


Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og under alle omstendigheter senest fjorten dager etter at du har gitt oss beskjed om at du vil heve denne avtalen. Fristen er overholdt hvis du sender varene før fristen på fjorten dager er utløpt.
Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Tilbakekallingsskjema

Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut og returner dette skjemaet.

Til

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14,
24568 Kaltenkirchen,
Tyskland,
E-postadresse: info@millisbaby.com

Jeg/vi (*) ønsker å benytte denne angreretten.

Jeg/vi (*) angrer herved på avtalen inngått av meg/oss (*) om kjøp av følgende varer (*)/ytelse av følgende tjeneste (*)
Bestilt den (*)/mottatt den (*)
Forbrukerens/forbrukernes navn
Forbrukerens/forbrukernes adresse

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (kun ved melding på papir)

Dato

___________________
(*) Stryk det som ikke er relevant.