Verdivurderinger

Vi utfører separate kontroller av anmeldelser for å sikre at anmeldelsene som presenteres, faktisk kommer fra forbrukere. Alle besøkende på nettstedet vårt kan sende inn anmeldelser av produktene våre. Innsending av anmeldelser er ikke knyttet til en brukerkonto eller lignende.

Vi bruker følgende mekanismer for å kontrollere innkommende anmeldelser:
Alle innkommende anmeldelser blir manuelt gjennomgått og kontrollert av oss. Vi sjekker blant annet innholdet i anmeldelsen for logiske inkonsekvenser og andre avvik.

Så snart en anmeldelse inneholder avvik basert på våre gjennomgangsmekanismer, følger en detaljert manuell gjennomgang av de respektive enkeltsakene, og alle anmeldelser som filtreres ut eller rapporteres på denne måten, gjennomgår en generell troverdighetssjekk av teamet vårt.

I forbindelse med plausibilitetskontrollen tar vi hensyn til hele kundens anmeldelsesatferd og ser også på innholdet og metadataene (enhets-ID, dato) i anmeldelsen. På denne måten sjekker vi om kjøpet og evalueringen av produktet står i et tidsmessig og romlig forhold til hverandre, og om det er noen innholdsmessige motsetninger. På denne måten kan vi undersøke om kunden faktisk har brukt produktet.
Eksempel: En kunde skriver en anmeldelse av produktet dagen før varene leveres, eller hevder å ha brukt det i en måned, selv om det bare er en uke siden kjøpet.

Det fremgår tydelig av innholdet i omtalen at omtalen ikke stemmer overens med produktet som omtales.
Vi prøver da å kontakte forfatterne av slike iøynefallende anmeldelser for om nødvendig å verifisere uttalelsene i anmeldelsen. Hvis omstendighetene er avklart, vil vurderingen bli justert tilsvarende. Hvis omstendighetene for vurderingen forblir for vage og uklare, filtreres den tilsvarende vurderingen ut. Den vises ikke lenger eller publiseres ikke i det hele tatt.