Arviot

Tarkastamme arvostelut erikseen varmistaaksemme, että esitetyt arvostelut ovat todella peräisin kuluttajilta. Kaikki verkkosivujemme kävijät voivat lähettää arvosteluja tuotteistamme. Arvostelujen lähettäminen ei ole sidottu käyttäjätiliin tai vastaavaan.

Käytämme seuraavia mekanismeja saapuvien arvostelujen tarkistamiseen:
Jokaista saapuvaa arvostelua tarkastellaan ja tarkistetaan manuaalisesti. Tarkistamme arvostelun sisällön muun muassa loogisten ristiriitojen ja muiden poikkeavuuksien varalta.

 

Heti kun arvostelussa on tarkastusmekanismiemme perusteella poikkeavuuksia, seuraa kunkin yksittäistapauksen yksityiskohtainen manuaalinen tarkastelu, ja tiimimme tekee kaikille tällä tavoin suodatetuille tai ilmoitetuille arvosteluille yleisen uskottavuustarkastuksen.

Todennäköisyystarkastuksessa otamme huomioon asiakkaan koko arvostelukäyttäytymisen ja tarkastelemme myös arvostelun sisältöä ja metatietoja (laitetunnus, päivämäärä). Tarkistamme, liittyvätkö osto ja tuotteen arviointi ajallisesti ja paikallisesti toisiinsa ja onko sisällössä ristiriitoja. Näin voimme tutkia, onko asiakas todella käyttänyt tuotetta.
Esimerkki: Asiakas jättää arvion tuotteesta päivää ennen kuin tavara toimitettiin hänelle tai väittää käyttäneensä tuotetta kuukauden ajan, vaikka osto tehtiin vasta viikko sitten.


Esimerkki: Asiakas jättää arvion tuotteesta päivää ennen kuin tavara toimitettiin hänelle tai väittää käyttäneensä tuotetta kuukauden ajan, vaikka osto tehtiin vasta viikko sitten.

 

Arvostelujen sisältö osoittaa, että arvostelu ei välttämättä vastaa arvosteltavana olevaa tuotetta.
Tällöin pyrimme ottamaan yhteyttä tällaisten silmiinpistävien arvostelujen kirjoittajiin, jotta voimme tarvittaessa tarkistaa heidän arvostelunsa väitteet. Jos olosuhteet selvitetään, luokitusta mukautetaan vastaavasti. Jos olosuhteet jäävät liian epämääräisiksi ja epäselviksi, vastaava luokitus suodatetaan pois. Sitä ei enää näytetä tai sitä ei julkaista lainkaan.