Tietosuojakäytäntö

1. tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleistä tietoa

Seuraavat tiedot antavat yksinkertaisen yleiskuvan siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja tietosuoja-asioista löydät tämän tekstin alla olevasta tietosuojaselosteestamme.

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Kuka vastaa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tämän verkkosivuston tietojenkäsittelystä vastaa verkkosivuston ylläpitäjä. Löydät heidän yhteystietonsa tämän tietosuojakäytännön kohdasta "Tietoja rekisterinpitäjästä".

Miten keräämme tietojasi?

Tietojasi kerätään, kun annat ne meille. Kyse voi olla esimerkiksi tiedoista, jotka annat yhteydenottolomakkeeseen.

Muut tiedot kerätään automaattisesti tai suostumuksellasi IT-järjestelmissämme, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun katseluaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun astut tälle verkkosivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?

Tietoja kerätään sen varmistamiseksi, että verkkosivusto toimii virheettömästi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tämän ja muiden tietosuojaan liittyvien kysymysten osalta.

Analyysityökalut ja kolmannen osapuolen tarjoajien työkalut

Selailukäyttäytymistäsi voidaan arvioida tilastollisesti, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Tämä tehdään pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Tietoa näistä analyysiohjelmista on yksityiskohtaisesti seuraavassa tietosuojaselosteessa.

2. hosting

Sisustamme verkkosivustomme sisältöä seuraavalla palveluntarjoajalla:

Ulkoinen hosting

Tämä verkkosivusto on ulkoisesti isännöity. Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan isännöitsijän (isännöitsijöiden) palvelimille. Näitä voivat olla IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, meta- ja viestintätiedot, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, verkkosivuston käyttöoikeudet ja muut verkkosivuston kautta syntyvät tiedot.

Ulkoinen isännöinti suoritetaan, jotta voimme täyttää sopimuksen potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja jotta verkkotarjouksemme voidaan tarjota turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti ammattimaisen palveluntarjoajan toimesta (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin nojalla, jos suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:n tarkoittamalla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Isäntämme (isäntämme) käsittelee (käsittelevät) tietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen sen suoritusvelvollisuuksien täyttämiseksi ja meidän ohjeidemme noudattamiseksi näiden tietojen osalta.

Käytämme seuraavia isäntäkumppaneita:

Web Labels Webdesign GmbH
Bahnhofstraße 7,

22941 Bargteheide

Tilausten käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja käsitellään vain ohjeidemme mukaisesti ja GDPR:n mukaisesti

3. Yleiset huomautukset ja pakolliset tiedot

Tietojen suojaus

Tämän verkkosivuston ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasäännösten sekä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tehdään.

Haluamme huomauttaa, että Internetin kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon (esim. sähköpostiviestinnässä) voi liittyä tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Huomautus rekisterinpitäjästä

Tämän verkkosivuston tietojenkäsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on:

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Puhelin: +49 (0) 4191 / 990 8998
Sähköposti: info@millisbaby.com

Valvoja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.)

käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Säilytysaika

Jos tässä tietosuojakäytännössä ei ole määritelty tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus ei enää täyty. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat); jälkimmäisessä tapauksessa poisto tapahtuu sen jälkeen, kun nämä syyt ovat lakanneet olemasta voimassa.

Yleistä tietoa tietojenkäsittelyn oikeusperusteista tällä verkkosivustolla

Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, käsittelemme henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella, sikäli kuin erityisiä tietoryhmiä käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin annetaan nimenomainen suostumus, tietojenkäsittely tapahtuu myös yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Jos olet antanut suostumuksesi evästeiden tallentamiseen tai pääsyn tietoihin loppulaitteessasi (esim. laitteen sormenjäljen avulla), tietojenkäsittely tapahtuu myös yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 1 kohdan perusteella. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos tietojasi tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Lisäksi käsittelemme tietojasi, jos se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Tietojen käsittelyä voidaan suorittaa myös oikeutetun etumme perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tietoja kussakin yksittäistapauksessa sovellettavista oikeusperusteista annetaan tämän tietosuojakäytännön seuraavissa kohdissa.

tietosuojavastaava

Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan.

Skincura GmbH
Tietosuojavastaava: Kristina Vock

Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen

Puhelin: +49 4191 990 8998
Sähköposti: info@millisbaby.com

Huomautus tietojen siirrosta Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin

Käytämme Yhdysvalloissa tai muissa kolmansissa maissa sijaitsevien yritysten työkaluja, jotka eivät ole tietosuojalainsäädännön mukaan turvallisia. Jos nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietojasi saatetaan siirtää näihin kolmansiin maihin ja käsitellä siellä. Haluamme huomauttaa, että näissä maissa ei voida taata EU:n tasoa vastaavaa tietosuojan tasoa. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä rekisteröity voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Yhdysvaltojen viranomaiset (esim. salaiset palvelut) voivat käsitellä, analysoida ja säilyttää tietojasi pysyvästi yhdysvaltalaisilla palvelimilla valvontatarkoituksiin. Emme voi vaikuttaa näihin käsittelytoimiin.

Suostumuksen peruuttaminen tietojenkäsittelyyn

Monet tietojenkäsittelytoiminnot ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Peruuttamiseen asti suoritetun tietojenkäsittelyn laillisuuteen peruutus ei vaikuta.

Peruuttaminen ei vaikuta.

 

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoramarkkinointia (GDPR 21 artikla)

JOS TIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU ART. 6 ABS. 1 LIT. E TAI F GDPR, SINULLA ON OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ MILLOIN TAHANSA ERITYISEEN TILANTEESEESI LIITTYVIN PERUSTEIN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYÄ KOSKEVA OIKEUSPERUSTA LÖYTYY TÄSTÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄ. JOS VASTUSTAT, EMME ENÄÄ KÄSITTELE KYSEISIÄ HENKILÖTIETOJASI, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA, ETTÄ KÄSITTELYYN ON PAKOTTAVA OIKEUTETTU SYY, JOKA SYRJÄYTTÄÄ ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI, TAI JOS KÄSITTELY PALVELEE OIKEUDELLISTEN VAATIMUSTEN LAATIMISTA, ESITTÄMISTÄ TAI PUOLUSTAMISTA (VASTALAUSE ART. 21 ABS. 1 GDPR).

jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. Jos vastustat, henkilötietojasi ei enää käytetä suoramarkkinointitarkoitukseen (GDPR 21 artiklan 2 kohdan mukainen vastustaminen).

Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

Tapauksissa, joissa tietosuoja-asetusta on rikottu, rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on heidän asuinpaikkansa, työpaikkansa tai paikka, jossa väitetty rikkominen tapahtuu. Oikeus tehdä valitus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten muutoksenhakukeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

Tiedottaminen, oikaiseminen ja poistaminen

Sinulla on oikeus saada maksutta tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajista sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen milloin tahansa sovellettavien säännösten puitteissa. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tämän ja muiden henkilötietoihin liittyvien kysymysten osalta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tätä varten. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa sen tarkistamiseen. Tarkistuksen ajaksi sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan.
  • Jos henkilötietojesi käsittely on suoritettu/on suoritettu lainvastaisesti, voit pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista poistamisen sijaan.
  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden esittämiseen, puolustamiseen tai puolustamiseen, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niiden poistamisen sijasta.
  • Jos olet esittänyt yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisen vastalauseen, sinun ja meidän etujemme välillä on löydettävä tasapaino. Niin kauan kuin ei ole vielä määritetty, kenen edut ovat etusijalla, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja - sen lisäksi, että ne tallennetaan - voidaan käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

SSL- tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten meille sivuston ylläpitäjänä lähettämiesi tilausten tai tiedustelujen, siirron suojaamiseksi tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu "http://" muotoon "https://" ja selaimen rivillä olevasta lukkosymbolista.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Salatut maksutapahtumat tällä verkkosivustolla

Jos maksullisen sopimuksen tekemisen jälkeen on velvollisuus antaa meille maksutietosi (esim. tilinumero suoraveloitusvaltuutusta varten), näitä tietoja tarvitaan maksujen käsittelyä varten.

Maksutapahtumat tavanomaisilla maksuvälineillä (Visa/MasterCard, suoraveloitus) suoritetaan yksinomaan salatun SSL- tai TLS-yhteyden kautta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu "http://" muotoon "https://" ja selaimen rivillä olevasta lukkosymbolista.

Salatun viestinnän avulla kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi maksutietojasi.

Mainossähköpostien vastustaminen

Vastustamme täten lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutemme puitteissa julkaistujen yhteystietojen käyttöä ei-toivotun mainos- ja tiedotusmateriaalin lähettämiseen. Tämän verkkosivuston ylläpitäjät varaavat nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos mainostietoa, kuten roskapostia, lähetetään pyytämättä.

4. tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Keksejä

Sivustollamme käytetään niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä datapaketteja, eivätkä ne aiheuta vahinkoa loppulaitteellesi. Ne tallennetaan laitteellesi joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät loppulaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai verkkoselaimesi poistaa ne automaattisesti.

Evästeet voivat olla peräisin meiltä (ensimmäisen osapuolen evästeet) tai kolmansien osapuolten yrityksiltä (ns. kolmannen osapuolen evästeet). Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat tiettyjen kolmannen osapuolen yritysten palveluiden integroinnin verkkosivustoihin (esim. maksupalveluiden käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen analysointiin tai mainostarkoituksiin.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisen viestintäprosessin suorittamiseksi, tiettyjen pyytämiesi toimintojen tarjoamiseksi (esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimoimiseksi (esim. evästeet verkkoyleisön mittaamiseksi) (välttämättömät evästeet), tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kappaleen 1 kohdan f alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa ole mainittu. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tarpeellisten evästeiden tallentamiseen, jotta se voi tarjota teknisesti virheettömiä ja optimoituja palvelujaan. Jos evästeiden ja vastaavien tunnistustekniikoiden tallentamiseen on pyydetty suostumus, käsittely suoritetaan yksinomaan tämän suostumuksen perusteella (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentti); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja sallit evästeet vain yksittäistapauksissa, sulkea evästeiden hyväksymisen pois tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnallisuutta voidaan rajoittaa.

Mitä evästeitä ja palveluita tällä verkkosivustolla käytetään, selviää tästä tietosuojaselosteesta.

Suostumus Borlabs-evästeellä

Sivustollamme käytetään Borlabs Cookie -suostumustekniikkaa, jolla saadaan suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen selaimeesi tai tiettyjen tekniikoiden käyttöön ja niiden dokumentointiin tietosuojasäännösten mukaisesti. Tämän tekniikan toimittaja on Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hampuri, Saksa (jäljempänä Borlabs).

Kun siirryt verkkosivustollemme, selaimeesi tallennetaan Borlabs-eväste, johon tallennetaan antamasi suostumus tai tämän suostumuksen peruuttaminen. Näitä tietoja ei välitetä Borlabs-evästeen tarjoajalle.

Kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne tai poistat Borlabs-evästeen itse tai kunnes tietojen säilytyksen tarkoitus ei enää täyty. Pakolliset lakisääteiset säilytysajat pysyvät ennallaan. Borlabs-evästeen suorittamaa tietojenkäsittelyä koskevat yksityiskohdat löytyvät osoitteesta https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabsin evästeiden suostumustekniikkaa käytetään hankkimaan lakisääteinen suostumus evästeiden käyttöön. Tämän oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Palvelimen lokitiedostot

Sivuston tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää automaattisesti meille. Nämä ovat:

  • selaimen tyyppi ja selainversio
  • Käytetty käyttöjärjestelmä
  • Viittauksen URL-osoite
  • Käyttäjän tietokoneen isäntänimi
  • Palvelinpyynnön aika
  • IP-osoite

Tämä tieto ei ole yhdistetty muihin tietolähteisiin.

Tämä tieto kerätään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu verkkosivustonsa teknisesti virheettömään esittämiseen ja optimointiin - palvelinlokitiedostot on tallennettava tätä tarkoitusta varten.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelulomakkeen tiedot, mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot, tiedustelun käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos kyselysi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Säilytämme yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi niiden tallentamiseen tai niiden tallentamisen tarkoitusta ei enää ole (esim. pyyntösi täyttämisen jälkeen). Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Tiedustelu sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme kyselysi, mukaan lukien kaikki siitä johtuvat henkilötiedot (nimi, kysely), pyyntösi käsittelyä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos kyselysi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tiedot, jotka lähetät meille yhteydenottopyynnöillä, säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esim. pyyntösi käsittelyn jälkeen). Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti lakisääteiset säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

5. Analyysityökalut ja mainonta

Google Tag Manager

Käytämme Google Tag Manageria. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Tag Manager on työkalu, jonka avulla voimme integroida seuranta- tai tilastointityökaluja ja muita tekniikoita verkkosivustoomme. Google Tag Manager ei itsessään luo käyttäjäprofiileja, ei tallenna evästeitä eikä tee itsenäisiä analyysejä. Sitä käytetään ainoastaan sen kautta integroitujen työkalujen hallintaan ja näyttämiseen. Google Tag Manager tallentaa kuitenkin IP-osoitteesi, joka voidaan myös siirtää Googlen emoyhtiölle Yhdysvaltoihin.

Google Tag Manageria käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu eri työkalujen nopeaan ja helppoon integrointiin ja hallintaan verkkosivustollaan. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin perusteella, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää verkkoanalyysipalvelu Google Analyticsin toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analyticsin avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä. Verkkosivuston ylläpitäjä saa erilaisia käyttötietoja, kuten sivulataukset, vierailun kesto, käytetyt käyttöjärjestelmät ja käyttäjän alkuperä. Nämä tiedot liitetään käyttäjän päätelaitteeseen. Niitä ei määritetä käyttäjätunnukselle.

Voimme myös käyttää Google Analyticsia muun muassa hiiren ja vierityksen liikkeiden ja klikkausten tallentamiseen. Google Analytics käyttää myös erilaisia mallinnusmenetelmiä täydentämään kerättyjä tietokokonaisuuksia ja käyttää koneoppimistekniikoita tietojen analysointiin.

Google Analytics käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen käyttäjäkäyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjälki). Googlen keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

selainlisäosa

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä tietojasi lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoa siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, löydät Googlen tietosuojakäytännöstä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Googlen signaalit

Käytämme Google-signaaleja. Kun vierailet verkkosivustollamme, Google Analytics tallentaa muun muassa sijaintisi, hakuhistoriasi ja YouTube-historiasi sekä demografiset tiedot (kävijätiedot). Näitä tietoja voidaan käyttää henkilökohtaiseen mainontaan Google Signalin avulla. Jos sinulla on Google-tili, Google Signalista saatavat kävijätiedot yhdistetään Google-tiliisi ja niitä käytetään yksilöityihin mainosviesteihin. Tietoja käytetään myös anonymisoitujen tilastojen laatimiseen käyttäjiemme käyttäjäkäyttäytymisestä.

Tilausten käsittely

Olemme tehneet Googlen kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä ja noudatamme täysin Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia käyttäessämme Google Analyticsia.

Käytämme Google Analyticsia.

Google Analyticsin sähköisen kaupankäynnin mittaus

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin "sähköisen kaupankäynnin mittaus"-toimintoa. Verkkokaupan mittauksen avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi analysoida verkkosivuston kävijöiden ostokäyttäytymistä parantaakseen verkkomarkkinointikampanjoita. Tiedot, kuten tehdyt tilaukset, tilausten keskimääräinen arvo, toimituskulut ja aika tuotteen katsomisesta ostamiseen, tallennetaan. Google voi tiivistää nämä tiedot tapahtumatunnisteeseen, joka on annettu kyseiselle käyttäjälle tai hänen laitteelleen.

Hotjar

Tällä verkkosivustolla käytetään Hotjaria. Palveluntarjoaja on Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (Verkkosivusto: https://www.hotjar.com).

Hotjar on työkalu, jolla analysoidaan käyttäjän käyttäytymistä tällä verkkosivustolla. Hotjarin avulla voimme muun muassa tallentaa hiiren ja vierityksen liikkeet ja klikkaukset. Hotjar voi myös määrittää, kuinka kauan hiiren osoitin pysyy tietyssä paikassa. Hotjar käyttää näitä tietoja niin sanottujen lämpökarttojen luomiseen, joiden avulla voidaan määrittää, mitkä verkkosivuston alueet ovat verkkosivuston kävijöiden suosiossa.

Voidaan myös määrittää, kuinka kauan viivyit sivulla ja milloin poistuit sieltä. Voimme myös määrittää, missä vaiheessa peruutit yhteydenottolomakkeeseen tekemäsi merkinnät (ns. konversiosuppilot).

Hotjarin avulla voidaan lisäksi saada suoraa palautetta verkkosivuston kävijöiltä. Tämä toiminto palvelee verkkosivuston ylläpitäjän verkkotarjonnan parantamista.

Hotjar käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen käyttäjäkäyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjäljen käyttö).

Siltä osin kuin suostumus on saatu, edellä mainitun palvelun käyttö perustuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja TTDSG:n 25 §:ään. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumusta ei ole saatu, tätä palvelua käytetään GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella; verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa.

Hotjarin poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa Hotjarin suorittaman tiedonkeruun käytöstä, napsauta seuraavaa linkkiä ja noudata siinä annettuja ohjeita: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Huomaa, että Hotjar on poistettava käytöstä erikseen jokaisesta selaimesta tai päätelaitteesta.

Lisätietoa Hotjarista ja kerätyistä tiedoista saat Hotjarin tietosuojakäytännöstä seuraavasta linkistä: https://www.hotjar.com/privacy

Tilausten käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että palvelu käsittelee verkkosivuvierailijoidemme henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja GDPR:n mukaisesti.

Google Ads

Sivuston ylläpitäjä käyttää Google-mainoksia. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, verkkomainontaohjelma.

Google Ads mahdollistaa mainosten näyttämisen Googlen hakukoneessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, kun käyttäjä syöttää tiettyjä hakusanoja Googleen (avainsanojen kohdentaminen). Lisäksi kohdennettuja mainoksia voidaan näyttää Googlen käytettävissä olevien käyttäjätietojen (esim. sijaintitiedot ja kiinnostuksen kohteet) perusteella (kohderyhmäkohdentaminen). Verkkosivuston ylläpitäjänä voimme arvioida näitä tietoja määrällisesti esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakusanat johtivat mainoksiemme näyttämiseen ja kuinka moni mainos johti vastaaviin klikkauksiin.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Tämä verkkosivusto käyttää Google Ads Remarketingin toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Ads Remarketingin avulla voimme määrittää verkkotarjontamme kanssa vuorovaikutuksessa olevat henkilöt tiettyihin kohderyhmiin, jotta voimme myöhemmin näyttää kiinnostukseen perustuvaa mainontaa Googlen mainosverkostossa (remarketing tai retargeting).

Tämän lisäksi Google Ads Remarketingin avulla luodut mainonnan kohderyhmät voidaan yhdistää Googlen laitteiden välisiin toimintoihin. Tällä tavoin kiinnostuksen mukaan mukautettuja, yksilöllisiä mainosviestejä, jotka on mukautettu sinulle aikaisemman käyttösi ja surffauskäyttäytymisesi perusteella yhdellä päätelaitteella (esim. matkapuhelimella), voidaan näyttää myös toisella päätelaitteellasi (esim. tabletilla tai tietokoneella).

Jos sinulla on Google-tili, voit vastustaa personoitua mainontaa klikkaamalla seuraavaa linkkiä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja ja tietosuojaselosteet löydät Googlen tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Conversion Tracking

Tämä verkkosivusto käyttää Google Conversion Tracking -palvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Googlen konversioseurannan avulla Google ja me voimme tunnistaa, onko käyttäjä suorittanut tiettyjä toimia. Voimme esimerkiksi analysoida, mitä verkkosivustomme painikkeita klikattiin kuinka usein ja mitä tuotteita katsottiin tai ostettiin erityisen usein. Näitä tietoja käytetään konversiotilastojen laatimiseen. Saamme selville mainoksiamme napsauttaneiden käyttäjien kokonaismäärän ja heidän suorittamansa toimet. Emme saa mitään tietoja, joiden avulla voisimme tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisesti. Google itse käyttää evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita tunnistamistarkoituksiin.

Palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoa Googlen konversioseurannasta saat Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (entinen Facebook Pixel)

Tämä verkkosivusto käyttää Facebookin/Metan kävijätoimintapikseliä konversioiden mittaamiseen. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerättyjä tietoja siirretään kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Tämän avulla voidaan seurata sivuston kävijöiden käyttäytymistä sen jälkeen, kun heidät on ohjattu palveluntarjoajan verkkosivustolle klikkaamalla Facebook-mainosta. Näin voidaan arvioida Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten ja optimoida tulevia mainostoimenpiteitä.

Kerätyt tiedot ovat meille tämän verkkosivuston ylläpitäjänä anonyymejä; emme voi tehdä mitään johtopäätöksiä käyttäjien henkilöllisyydestä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tiedot, jotta yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollinen ja jotta Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa Facebookin tietojen käyttökäytäntöjen mukaisesti (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Näin Facebook voi sijoittaa mainoksia Facebookin sivuille ja Facebookin ulkopuolelle. Tähän tietojen käyttöön emme voi vaikuttaa verkkosivuston ylläpitäjänä.

Palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Käytämme metapikselissä kehittynyttä täsmäytystoimintoa.

Edistyneen täsmäytyksen avulla voimme välittää Meta-pikseliin (Facebook) erilaisia verkkosivustomme kautta keräämiämme asiakkaidemme ja sidosryhmien tietoja (esim. asuinpaikka, osavaltio, postinumero, hashed-sähköpostiosoitteet, nimet, sukupuoli, syntymäaika tai puhelinnumero). Tämän aktivoinnin avulla voimme räätälöidä Facebookissa toteutettavia mainoskampanjoita entistä tarkemmin tarjouksistamme kiinnostuneille henkilöille. Lisäksi tehostettu täsmäytys parantaa verkkosivuston konversioiden kohdistamista ja laajentaa mukautettuja yleisöjä.

Siltä osin kuin henkilötietoja kerätään verkkosivuillamme tässä kuvatun työkalun avulla ja välitetään Facebookille, me ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, olemme yhdessä vastuussa tästä tietojenkäsittelystä (GDPR:n 26 artikla). Yhteinen vastuu rajoittuu yksinomaan tietojen keräämiseen ja niiden siirtämiseen Facebookille. Facebookin suorittama käsittely tietojen siirtämisen jälkeen ei kuulu yhteiseen vastuuseen. Meille yhteisesti kuuluvista velvoitteista on sovittu yhteistä käsittelyä koskevassa sopimuksessa. Sopimuksen sanamuoto löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Tämän sopimuksen mukaan olemme vastuussa siitä, että annamme tietosuojaa koskevat tiedot Facebook-työkalua käytettäessä ja että työkalu toteutetaan turvallisesti verkkosivustollamme tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Facebook vastaa Facebook-tuotteiden tietoturvasta. Voit vaatia Facebookin käsittelemiä tietoja koskevia rekisteröidyn oikeuksia (esim. tietopyyntöjä) suoraan Facebookilta. Jos vaadit rekisteröityjen oikeuksia meiltä, olemme velvollisia välittämään ne Facebookille.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisätietoa yksityisyytesi suojaamisesta löydät Facebookin tietosuojakäytännöistä: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Voit myös poistaa uudelleenmarkkinointitoiminnon "Mukautetut yleisöt" käytöstä mainosten asetuksissa osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin, jotta voit tehdä tämän.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa Facebookin käyttöperusteisen mainonnan käytöstä Euroopan interaktiivisen digitaalisen mainonnan liiton verkkosivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Conversion API

Olemme integroineet Facebook Conversion API:n tähän verkkosivustoon. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerättyjä tietoja siirretään kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Kerättyjä tietoja siirretään kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

 

Facebook Conversion API:n avulla voimme tallentaa verkkosivuston kävijän vuorovaikutukset verkkosivustomme kanssa ja välittää ne Facebookille, jotta voimme parantaa mainonnan suorituskykyä Facebookissa.

Tätä tarkoitusta varten tallennetaan erityisesti vierailun ajankohta, verkkosivusto, jolla vierailit, IP-osoitteesi ja käyttäjäagenttisi sekä muita erityistietoja (esim. ostetut tuotteet, ostoskorin arvo ja valuutta). Löydät täydellisen yleiskatsauksen kerättävistä tiedoista täältä: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Siltä osin kuin henkilötietoja kerätään verkkosivuillamme tässä kuvatun työkalun avulla ja välitetään Facebookille, me ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, olemme yhdessä vastuussa tästä tietojenkäsittelystä (GDPR:n 26 artikla). Yhteinen vastuu rajoittuu yksinomaan tietojen keräämiseen ja niiden siirtämiseen Facebookille. Facebookin suorittama käsittely tietojen siirtämisen jälkeen ei kuulu yhteiseen vastuuseen. Meille yhteisesti kuuluvista velvoitteista on sovittu yhteistä käsittelyä koskevassa sopimuksessa. Sopimuksen sanamuoto löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Tämän sopimuksen mukaan olemme vastuussa siitä, että annamme tietosuojaa koskevat tiedot Facebook-työkalua käytettäessä ja että työkalu toteutetaan turvallisesti verkkosivustollamme tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Facebook vastaa Facebook-tuotteiden tietoturvasta. Voit vaatia Facebookin käsittelemiä tietoja koskevia rekisteröidyn oikeuksia (esim. tietopyyntöjä) suoraan Facebookilta. Jos vaadit rekisteröityjen oikeuksia meiltä, olemme velvollisia välittämään ne Facebookille.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisätietoa yksityisyytesi suojaamisesta löydät Facebookin tietosuojakäytännöistä: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Tilauksen käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että palvelu käsittelee verkkosivuvierailijoidemme henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja GDPR:n mukaisesti.

Facebook Custom Audiences

Käytämme Facebookin mukautettuja yleisöjä. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti.

Kun vierailet verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme tai käytät niitä, hyödynnät ilmaisia tai maksullisia tarjouksiamme, lähetät meille tietoja tai olet vuorovaikutuksessa yrityksemme Facebook-sisällön kanssa, keräämme henkilötietojasi. Jos annat meille suostumuksesi Facebookin mukautettujen yleisöjen käyttämiseen, välitämme nämä tiedot Facebookille, jonka avulla Facebook voi näyttää sinulle sopivaa mainontaa. Tietojasi voidaan käyttää myös kohderyhmien (lookalike audiences) määrittelyyn.

Facebook käsittelee näitä tietoja käsittelijänä. Yksityiskohdat löytyvät Facebookin käyttäjäsopimuksesta: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Palvelun käyttö perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience ja https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pinterest-tunniste

Olemme integroineet Pinterest-tunnisteen tälle verkkosivustolle. Palveluntarjoaja on Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti.

Pinterest-tunnistetta käytetään tallentamaan tiettyjä toimintoja, joita suoritat verkkosivustollamme. Tietoja voidaan sitten käyttää näyttämään sinulle kiinnostukseen perustuvaa mainontaa verkkosivustollamme tai toisella Pinterest-tag-mainosverkoston sivulla.

Tätä tarkoitusta varten Pinterest-tunniste kerää muun muassa tunnisteen ID:n, sijaintisi ja viittaavan URL-osoitteen. Lisäksi voidaan tallentaa toimintokohtaisia tietoja, kuten tilausarvo, tilausmäärä, tilausnumero, ostettujen tuotteiden luokka ja videon katselu.

Pinterest Tag käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen yli sivujen käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjälki).

Siltä osin kuin suostumus on saatu, edellä mainittua palvelua käytetään yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n perusteella. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumusta ei ole saatu, tätä palvelua käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella; verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu mahdollisimman tehokkaisiin markkinointitoimenpiteisiin.

Pinterest on globaalisti toimiva yritys, joten tietoja voidaan siirtää myös Yhdysvaltoihin. Pinterestin mukaan tämä tiedonsiirto perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Lisätietoa Pinterest Tagista löydät täältä: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Tilausten käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja käsitellään vain ohjeidemme mukaisesti ja GDPR:n mukaisesti

6. Liitännäiset ja työkalut

YouTube parannetulla tietosuojalla

Tälle verkkosivustolle upotetaan videoita YouTube-sivustolta. Sivujen ylläpitäjä on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben mukaan tämä tila tarkoittaa, että YouTube ei tallenna mitään tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä ennen videon katsomista. Laajennettu tietosuojatila ei kuitenkaan välttämättä sulje pois tietojen siirtoa YouTuben yhteistyökumppaneille. YouTube luo esimerkiksi yhteyden Google DoubleClick -verkostoon riippumatta siitä, katsotko videon.

Heti kun käynnistät YouTube-videon tällä verkkosivustolla, muodostetaan yhteys YouTuben palvelimiin. Tämä kertoo YouTube-palvelimelle, millä sivuillamme olet käynyt. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, annat YouTuben määrittää surffauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

YouTube saattaa lisäksi tallentaa erilaisia evästeitä laitteeseesi tai käyttää vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjälki) videon käynnistämisen jälkeen. Tällä tavoin YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen tallentamiseen, käyttäjäystävällisyyden parantamiseen ja petosyritysten estämiseen.

YouTube-videon aloittamisen jälkeen saattaa käynnistyä muita tietojenkäsittelytoimintoja, joihin emme voi vaikuttaa.

YouTubea käytetään verkkotarjoustemme houkuttelevan esittelyn vuoksi. Tämä muodostaa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun oikeutetun edun. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin nojalla, jos suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:n tarkoittamalla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoa YouTuben tietosuojasta saat YouTuben tietosuojakäytännöistä osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (paikallinen hosting)

Tämä sivusto käyttää Googlen tarjoamia niin sanottuja Google Fonts -fontteja fonttien yhtenäiseen esittämiseen. Google-fontit on asennettu paikallisesti. Yhteyttä Googlen palvelimiin ei ole.

Lisätietoa Google Fontsista saat https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojakäytännöistä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (local hosting)

Tällä sivustolla käytetään Font Awesomeia fonttien yhtenäiseen esittämiseen. Font Awesome on asennettu paikallisesti. Yhteyttä Fonticons, Inc:n palvelimiin ei ole.

Lisätietoa Font Awesomeista saat Font Awesomein tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://fontawesome.com/privacy.

7. Verkkokauppa ja maksupalvelujen tarjoajat

Asiakas- ja sopimustietojen käsittely

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia asiakas- ja sopimustietoja sopimussuhteidemme luomiseen, sisällön järjestämiseen ja muuttamiseen. Keräämme, käsittelemme ja käytämme tämän verkkosivuston käyttöä koskevia henkilötietoja (käyttötiedot) vain siltä osin kuin se on tarpeen, jotta käyttäjä voi käyttää palvelua tai laskutusta varten. Tämän oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Kerätyt asiakastiedot poistetaan tilauksen päätyttyä tai liikesuhteen päätyttyä ja voimassa olevien lakisääteisten säilytysaikojen päätyttyä. Lakisääteiset säilytysajat säilyvät ennallaan.

Tietojen siirto sopimuksen tekemisen yhteydessä verkkokauppojen, jälleenmyyjien ja tavaroiden lähettämisen osalta

Kun tilaat meiltä tavaroita, välitämme henkilötietojasi kuljetusyritykselle, jonka tehtäväksi toimitus on annettu, ja maksupalveluntarjoajalle, jonka tehtäväksi maksun käsittely on annettu. Tietoja luovutetaan vain ne tiedot, joita kyseinen palveluntarjoaja tarvitsee tehtävänsä hoitamiseksi. Tämän oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Jos olet antanut suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, annamme sähköpostiosoitteesi toimituksesta vastaavalle kuljetusyritykselle, jotta se voi ilmoittaa sinulle sähköpostitse tilauksesi toimitustilanteesta; voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Maksupalvelut

Yhdistämme verkkosivuillemme kolmannen osapuolen yritysten maksupalveluja. Kun teet ostoksen meiltä, maksupalveluntarjoaja käsittelee maksutietosi (esim. nimi, maksusumma, tilitiedot, luottokortin numero) maksujen käsittelyä varten. Näihin maksutapahtumiin sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien sopimus- ja tietosuojamääräyksiä. Maksupalveluntarjoajia käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdan perusteella (sopimusperusteinen käsittely) ja sujuvan, kätevän ja turvallisen maksuprosessin varmistamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta). Siltä osin kuin tiettyjä toimia varten pyydetään suostumustasi, tietojenkäsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Käytämme tällä verkkosivustolla seuraavia maksupalveluja/maksupalveluntarjoajia:

PayPal

Maksupalvelun tarjoaja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal").

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Tietoja löydät PayPalin tietosuojakäytännöistä: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8. omat palvelut

Hakijatietojen käsittely

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden hakea meille (esim. sähköpostitse, postitse tai sähköisellä hakulomakkeella). Seuraavassa kerromme sinulle hakuprosessin yhteydessä kerättyjen henkilötietojesi laajuudesta, tarkoituksesta ja käytöstä. Vakuutamme sinulle, että tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja kaikkien muiden lakisääteisten säännösten mukaisesti ja että tietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Tietojen keruun laajuus ja tarkoitus

Jos lähetät meille hakemuksen, käsittelemme siihen liittyviä henkilötietojasi (esim. yhteys- ja viestintätiedot, hakemusasiakirjat, työhaastattelujen aikana tehdyt muistiinpanot jne.) siinä määrin kuin se on tarpeen työsuhteen perustamisesta päättämiseksi. Tämän oikeusperustana on Saksan lain mukaan BDSG:n 26 § (työsuhteen aloittaminen), GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (yleinen sopimuksen aloittaminen) ja - jos olet antanut suostumuksesi - GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Henkilötietojasi luovutetaan yrityksemme sisällä vain henkilöille, jotka osallistuvat hakemuksesi käsittelyyn.

Jos hakemuksesi hyväksytään, toimittamasi tiedot tallennetaan tietojenkäsittelyjärjestelmiimme BDSG:n 26 §:n ja GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella työsuhteen toteuttamiseksi.

Tietojen säilytysaika

Jos emme pysty tekemään sinulle työtarjousta, hylkäät työtarjouksen tai peruutat hakemuksesi, pidätämme oikeuden säilyttää toimittamasi tiedot oikeutettujen etujemme perusteella (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) enintään 6 kuukauden ajan hakuprosessin päättymisestä (hakemuksen hylkääminen tai peruuttaminen). Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja fyysiset hakemusasiakirjat tuhotaan. Säilytystä käytetään erityisesti todisteena oikeusriitatapauksissa. Jos on ilmeistä, että tietoja tarvitaan 6 kuukauden määräajan päätyttyä (esim. lähestyvän tai vireillä olevan oikeusriidan vuoksi), ne poistetaan vasta, kun säilytyksen jatkamisen tarkoitus ei enää täyty.

Pitempi säilyttäminen voi tapahtua myös, jos olet antanut suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) tai jos lakisääteiset säilyttämisvelvoitteet estävät poistamisen.

Sijoittaminen hakijapooliin

Jos emme tee sinulle työtarjousta, sinulla voi olla mahdollisuus liittyä hakijapooliimme. Jos sinut hyväksytään, kaikki hakemuksesi asiakirjat ja tiedot siirretään hakijapooliin, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä, jos tarjolla on sopivia avoimia työpaikkoja.

Hakijapooliin liittyminen perustuu yksinomaan nimenomaiseen suostumukseesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, eikä se liity nykyiseen hakuprosessiin. Subjekti voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Tällöin tiedot poistetaan peruuttamattomasti hakijapoolista, mikäli säilytykseen ei ole oikeudellisia syitä.

Hakijapoolin tiedot poistetaan peruuttamattomasti viimeistään kahden vuoden kuluttua suostumuksen antamisesta.

Hakijapoolista poistetaan tiedot peruuttamattomasti viimeistään kahden vuoden kuluttua suostumuksen antamisesta.