Afdruk

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
24568 Kaltenkirchen, Duitsland

Beheer:
Kristina Vock, Patrick Vock

USt.-ID-Nr.: DE349 788 715
Handelsregister Kiel HRB 23764 KI

Belastingnummer: 11/293/11652

GLN: 42 70 0033 43404

Telefoon: +49 (0) 4191 990 8998
E-Mail: info@millisbaby.com

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.


U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.


Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten op grond van § 7 para. 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.


Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Wanneer dergelijke overtredingen bij ons bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.


Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending niet zinvol. Als wij kennis nemen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de sitebeheerders gemaakte inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik.


Voor zover de inhoud op deze site niet is gemaakt door de exploitant, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij op de hoogte zijn van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.