Tryck

Skincura GmbH
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
D-24568 Kaltenkirchen

Ledning:
Kristina Vock, Patrick Vock

USt.-ID-nr:

Normal
0


21


false
false
false

DE
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4

DE349 788 715
Handelsregister Kiel HRB 23764 KI

Skattenummer: 11/293/11652

GLN: 42 70 0033 43404

Telefon: +49 (0) 4191 990 8998
E-post: info@millisbaby.com

Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vår e-postadress hittar du högst upp på avtrycket.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar enligt avsnitt 7 (1) i den tyska Telemedia Act (TMG). Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi dock inte skyldiga som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att söka efter omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Åtaganden att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med tidpunkten för kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte identifierbart vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, bearbetning, distribution och alla typer av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den utsträckning som innehållet på denna sida inte skapades av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.